Letöltések

AZ ÖKOPÁRT

alapítva: 2005-ben
„Te magad légy a változás,
amelyet látni szeretnél!”

Hitvallásunk, az Élőlánc Credo


Földbirtok-politika:
Kié legyen a föld?

-----------------
Miért akarjuk megmenteni Kishantost?

>>> vizeinkért Állásfoglalások Nyílt levél a vízügyi miniszterhez vízgyűjtő-gazdálkodás tervezés tárgyában
Nyílt levél a vízügyi miniszterhez vízgyűjtő-gazdálkodás tervezés tárgyában
2009. szeptember 04. péntek, 08:33
Share/Save/Bookmark

 

Szabó Imre
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
tárgy: vízgyűjtő-gazdálkodás tervezés - kérés

1011Budapest Fő u. 44/50.

 

Tisztelt Miniszter Úr!

Az EU normái szerint a most bevezetés alatt álló vízgyűjtő-gazdálkodás tervezés (VGT) a természet- és környezetvédő társadalmi szervezetek szerint nagy lehetőség a magyarországi vizek és a vizes élőhelyek védelmére, a jó ökológiai állapot elérésére. A VGT folyamatában észlelt zavarok miatt azonban félő, hogy a lehetőség csak lehetőség marad. A civil zöldek a segítségét kérik.

A tervezési folyamatra vonatkozó kormányrendelet szerint 47 db terv készül (42 db alegység + 4 db részvízgyűjtő + 1 db országos terv), a tervek készítésének határideje 2009. december 22.  A kormányrendelet – az EU irányelveivel összhangban - azt is előírja, hogy a terv tartalmát a társadalom minél szélesebb köre megismerje és véleményezze.  A társadalmi részvétel és konzultáció eredményessége érdekében legalább hat hónapot kell biztosítani arra, hogy a terv alapját képező dokumentumok, adatok, valamint egyéb információk megismerhetőek és írásban véleményezhetőek legyenek.

A tervek véleményezési folyamata júliusban kezdődött, azonban anélkül, hogy a tervek tervezetei elkészültek volna. A társadalmi részvétel céljából szervezett fórumok résztvevői pusztán csak rövid, népszerűsítő összefoglalókat (ún. konzultációs anyagokat) és előkészítő anyagokat ismerhettek meg. A civil zöldek júliusban nyilatkozatot tettek közzé a tervezési folyamatban észlelt hiányosságokról és zavarokról, melyben 4 pontban összefoglalták javaslataikat is. A nyilatkozatot a VKKI ígéretében bízva tettük meg, mely szerint augusztus közepén nyilvánosságra hozzák a terveket. A tervek közül azonban szeptember elejére csak az országos és a részvízgyűjtő tervek (összesen 5 db) készült el, a 42 db alegység terv a mai napig nem ismeretes.

A véglegesítésre előírt 2009. december 22-i határidő betartása esetén a tervekbe az érintett állampolgárok és szervezetek javaslatainak csak a töredéke épülhet be, tekintve a terjedelmes dokumentumok megismerésének, a vélemény kialakításának rövidre szabott határidejét.

Tudjuk, hogy az országos tervet határidőre rendeletben kell kihirdetni, és elküldeni az EU Bizottságának és az érintett tagállamoknak. A helyi problémákkal foglalkozó alegység- és részvízgyűjtő tervek esetén viszont talán lehetséges a tervek véglegesítési határidejének meghosszabbítása.

Tisztelt Miniszter úr! Kérjük, hogy az alegység- és részvízgyűjtő tervek véglegesítésének határidejét hosszabbítsa meg, hogy az érintett állampolgároknak legyen ideje véleményük kialakítására és javaslataik megtételére.

Levelünkhöz mellékeljük a természet- és környezetvédő civil szervezetek júliusi nyilatkozatába foglalt javaslatokat. Megtiszteltetés lenne számunkra, ha képviselőink személyesen is elmondhatnák a civil zöldek aggodalmait és javaslatait.

 

Budapest, 2009. szeptember 4.

Szívélyes üdvözlettel:
Alpár Rózsa
Balogh Judit Anikó (Fauna Alapítvány)
Bárdos Deák Péter (Duna Charta)
Bodonczi László
Dietze Erzsébet
Fehér Péter (Szélkiáltó Természetvédő Egyesület)
Illyés Zoltán
Hajósy Adrienne (Zöld Nők) 
Horváth Ferenc (Ökológiai Stúdió Alapítvány)
Juhászné Halász Judit (Parlagfűmentes Magyarországért Egyesület)
Karakai Tamás (Védegylet)
Kovács Bence (Független Ökológiai Központ)
Lajtmann József (Reflex Környezetvédő Egyesület)
Lányi András (Élőlánc)
Veres Nándor (Szövetség az Élő Tiszáért)
Majer Anna
Miklóssy Endre
Nagy Péter (Magyarország Természeti és Kulturális Örökségéért Alapítvány)
Pánovics Attila (Pécsi Zöld Kör)
Piliszky Zsuzsa
Polgár Jenő
Szauer Rózsa (Nők a Balatonért Egyesület)
Szekér Klára (Magyar Környezetvédők Egyesülete)
Szentistványi István (Védegylet szegedi csoport)
Szilágyi Ákos
Terjék Zsuzsanna
Tömöri Balázs (Messzelátó Egyesület)

 

Melléklet
A zöldek 2009. július 30-i nyilatkozatában foglalt javaslatok

A tervezés még hátralévő rövid időszakában is van lehetőség kedvezőtlen tendenciák megfordítására. A jó irányba fordulás garanciáit az alábbiakban látjuk.

1. A tervek alternatívaként készüljenek. Szerepeljen önálló terv-változatként az élővizek, medrük és árterük természetes folyamatainak szabad érvényre jutása, az önszabályozó mechanizmusok újbóli beindulása.
2. Helyezzenek a tervek hangsúlyt a természetbarát tájgazdálkodás feltételeinek kialakítására, a vízgyűjtők és árterek természetes növényzetének helyreállítására, a természetes árterek újbóli bekapcsolására. Ezzel csökkenthető az alsóbb szakaszok árvízi veszélyeztetettsége, a vízjárásbeli szélsőségek, a levezetési kényszerek, melyeket a tervezés során újra kell számolni; így az árvizek és az aszályok kártételei ellen egyszerre tud az országunk védekezni, a talaj és a légkör további kiszáradását megelőzni. 
3. Egyenrangú szereplőként vonják be a tervezési folyamatba a nemzeti parkok és környezetvédelmi felügyelőségek munkatársait. Tudásuk és tapasztalataik nélkül elképzelhetetlen a természet- és környezetvédelmi, vízmegőrzési és klímajavítási szempontok figyelembevétele a tervekben.
4. Ne legyen a "társadalom bevonása" puszta formalitás. A döntéshozók elé kerülő anyagban jelenjenek meg mellékletként a civil közösségek javaslatai, függetlenül attól, hogy a tervezők figyelembe vették-e ezeket. Annál is inkább, mert vizeink helyben tartása, vizes élőhelyeink védelme ivóvizünk minőségének és mennyiségének megőrzését is jelenti.

 

Képtár térkép

Joomla! Template by Red Evolution - Joomla Web Design