Letöltések

AZ ÖKOPÁRT

alapítva: 2005-ben
„Te magad légy a változás,
amelyet látni szeretnél!”

Hitvallásunk, az Élőlánc Credo


Földbirtok-politika:
Kié legyen a föld?

-----------------
Miért akarjuk megmenteni Kishantost?

>>> a vidékért Beszámoló A vidéki Magyarország érdekeit szolgáló földtörvényt akarunk!
A vidéki Magyarország érdekeit szolgáló földtörvényt akarunk! Nyomtatás E-mail
2013. június 06. csütörtök, 12:15
Share/Save/Bookmark


Kétszázkilenc civil szervezet szólította fel a Parlamentet a földtörvény átalakítására

 

Kétszázkilenc civil- és gazdaszervezet levelet intézett a parlamenti képviselőkhöz, hogy a földforgalmi törvényt csak jelentős módosításokkal fogadják el. A szervezetek szerint a jelenlegi törvénytervezet nem alkalmas arra, hogy az ország földvagyonát megvédje a  külföldi tőkétől, biztosítsa a helyi közösségek hosszú távú életlehetőségét, megfékezze a tőkés nagyüzemek terjeszkedését és megteremtse a föld termőképességét megóvó fenntartható gazdálkodás alapjait. A civil szervezetek tavaly ősz óta kísérik figyelemmel a földforgalmi törvény vitáját, javaslataikat már több alkalommal elküldték a kormánynak(1). A CSEMETE Természet- és Környezetvédő Egyesület, a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ, a Magyar Biokultúra Szövetség, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a Magyar Természetvédők Szövetsége, a Szövetség az Élő Tiszáért és a Szülőföld Mozgalom által kezdeményezett mostani, parlamenti képviselőknek megküldött levélhez 209 gazdatanács, agrár és vidékfejlesztési, természetvédő szervezet csatlakozott. A civilek azt szeretnék elérni, hogy a parlament zárószavazás előtt módosítsa a tervezetet. A szervezetek csak olyan jogszabályt tartanak elfogadhatónak, amely a Nemzeti Vidékstratégiában lefektetett birtokpolitikai elveket valósítja meg.

Molnár Attila, a Szülőföld Mozgalom ügyvivője felhívta a figyelmet arra, hogy – szemben a kormány állításaival - a jelenlegi tervezet alkalmatlan a nagybirtokrendszer lebontására, mert a például a földek jelenlegi használói előbérleti jogot kapnak; nem számítják össze a családtagok birtokait a maximum meghatározásakor; nincs kimondva az "egy földműves-egy mezőgazdasági üzem", azaz egy magánszemélynek több agrárcége is lehet és az egyes termelési kategóriák indokolatlanul kapnak további kedvezményeket. Az ügyvivő szerint különösen kirívó példa erre az állattartók kérdése, mivel az állattartás jelenleg 80%-ban nagyüzemi kézben van, tehát az 1800ha-os birtokhatár, illetve a bérleti rangsorban való előresorolás ismét 80%-ban a nagyüzemet erősíti. Kajner Péter, a Szövetség az Élő Tiszáért elnöke elmondta, hogy a civilek egyik legfontosabb követelése, hogy a helyi közösségek döntsenek minden földügyletről. Úgy vélik, hogy ki kell terjeszteni a helyi földbizottságok hatáskörét minden adás-vételi és haszonbérleti földügyletre, illetve e bizottságoknak kizárólag a helyben lakó, és ott gazdálkodó gazdák lehessenek a tagjai. Ugyancsak lényegesnek tartják, hogy a törvény kijátszhatatlan, szigorú földszerzési és földbirtok maximumokat tartalmazzon. Rögzíteni szeretnék, hogy a 300 hektáros földszerzési, illetve 1200 hektáros birtokmaximum semmilyen jogcímen se legyen túlléphető, illetve speciális szabályokat szeretnének a családtagok birtokai összeszámítására.

Farkas István, a Magyar Természetvédők Szövetsége ügyvezető elnöke szerint a fenntarthatóság és a helyi közösségek érdekében meg kell változtatni az elővásárlási, előhaszonbérleti rangsort is. Törölni kell az állattartók és vetőmagtermelők előjogait, helyette a helyi gazdálkodó családokat, a fenntartható módon gazdálkodókat és a fiatal, gyermekeket vállaló gazdákat kell előnyben részesíteni. A nagybirtokstruktúra megtörése érdekében az elővásárlási és előhaszonbérleti sorrendben a jelenlegi haszonbérlő előjogait törölni kell – tette hozzá az ügyvezető.

Roszík Péter, a Biokultúra Szövetség alelnöke kifejtette, hogy a civilek hatékony szabályozást akarnak a zsebszerződések felszámolása érdekében. Javasolják, hogy a hatóság minden ügyletben vizsgálja meg a szereplő személy, szervezet előéletét, és ha zsebszerződésre utaló gyanú felmerül, akkor az ügyészség bevonásával azt vizsgálják ki. A zsebszerződéseket kötők elővásárlási és/vagy előhasználati jogaikat a törvény erejénél fogva veszítsék el.

Ács Sándorné, a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ ügyvezetője elmondta, hogy a szervezetek azt akarják, hogy minden földforgalmi ügyre legyen érvényes a törvény szabályozása: ne vegyék ki a törvény hatálya alól az állami földeket és a jövőben megalkotandó törvények szabályozási területeit. A ma még ismeretlen „integrátorok” semmilyen formában ne kaphassanak földet, sem a jelen törvény, sem a később meghozandó törvények keretében. Az ügyvezető kiemelte, hogy szükséges a termőföldet kivenni a tőke szabad áramlása kategóriájából az Európai Unió szintjén és kezdeményezni kell Magyarország uniós csatlakozási szerződése földről szóló rendelkezéseinek felülvizsgálatát.

A civilek hangsúlyozták, hogy a XXI. század legfontosabb nemzetbiztonsági kérdései közé tartozik a termőföld feletti rendelkezés, a termőképesség és az élővilág változatosságának megőrzése, az élelmiszer-önrendelkezés és megélhetés biztosítása a közösségek számára. Ezért, emlékeztetve a parlamenti képviselőket történelmi felelősségükre, felszólították őket, hogy csak módosításokkal fogadják el a földforgalmi törvény tervezetét.

A civilek követelései és a szervezetek listája elérhető itt!

Hivatkozás:
(1)
http://www.mtvsz.hu/minden_foldugyletet_vonjanak_a_helyi_kozossegek_ellenorzese_ala_

* * *

A vidéki Magyarország érdekeit szolgáló földtörvényt akarunk!


Alulírott civil szervezetek felhívjuk a parlamenti képviselők figyelmét arra, hogy a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény, módosító indítványokon keresztül beterjesztett tervezetét jelenlegi formájában nem tartjuk arra alkalmasnak, hogy az ország földvagyonát megvédje a külföldi tőkétől, biztosítsa a helyi közösségek hosszú távú életlehetőségét, megfékezze a tőkés nagyüzemek terjeszkedését és megteremtse a föld termőképességét megóvó fenntartható gazdálkodás alapjait.

Csak olyan jogszabályt tartunk elfogadhatónak, mely a Nemzeti Vidékstratégiában lefektetett birtokpolitikai elveket valósítja meg. Ennek érdekében a földtörvényben érvényesíteni kell:

1. A helyi közösségek döntsenek minden földügyletről!
Ki kell terjeszteni a helyi földbizottságok hatáskörét minden adás-vételi és haszonbérleti földügyletre. A földbizottságoknak kizárólag helyben lakók lehessenek a tagjai. A bizottság vizsgálja a termőföld fenntartható használatát, a birtokpolitikai irányelvek érvényesülését is.

2. Kijátszhatatlan, szigorú földszerzési és földbirtok maximumokat!
Rögzíteni kell, hogy a 300 hektáros földszerzési, illetve 1200 hektáros birtokmaximum semmilyen jogcímen nem léphető túl. Egy család tagjai összesen ne birtokolhassanak 500 hektárnál vagy a település határának negyedénél nagyobb területet. A birtok méretébe egyértelműen számítson bele minden hasznosítási mód, függetlenül a használatot átengedő személyétől.

3. A fenntarthatóság és a helyi közösségek érdekében meg kell változtatni az elővásárlási, előhaszonbérleti rangsort!
Törölni kell az állattartók és vetőmagtermelők előjogait, helyette a fenntartható módon gazdálkodókat és a fiatal, illetve gyermekeket vállaló gazdákat kell előnyben részesíteni. A nagybirtokstruktúra megtörése érdekében az elővásárlási és előhaszonbérleti sorrendben a volt, illetve jelenlegi haszonbérlő előjogait törölni kell.

4. Hatékony szabályozást a zsebszerződések felszámolása érdekében!
A földforgalmat engedélyező hatóság (mezőgazdasági igazgatási szerv) minden eléje kerülő terület és ügyletben szereplő személy, szervezet előéletét vizsgálja meg, és ha „zsebszerződésre” utaló gyanú felmerül, akkor az ügyészség bevonásával azt vizsgálják ki. „Zsebszerződéseket” kötő, továbbá a tulajdonlás és a használati egyéb korlátait kijátszó személyek és szervezetek elővásárlási és/vagy előhasználati jogaikat a törvény erejénél fogva veszítsék el!

5. Minden földforgalmi ügyre legyen érvényes a törvény szabályozása!
Ne vegyék ki a törvény hatálya alól az állami földeket és a jövőben megalkotandó törvények szabályozási területeit (üzem és integrált mezőgazdasági termelésszervezés törvény). Mivel a kormány elmulasztotta beterjeszteni a fenti tervezeteket, most rögzítsék az „egy gazda – egy üzem” elvet. Emellett kivétel nélkül minden ügyletet vizsgáljon meg a mezőgazdasági igazgatási szerv is. A földforgalmi törvényhez kapcsolódó jogszabályokat érdemi társadalmi vita után terjessze a Parlament elé a kormány.

A fenti elveket megítélésünk szerint a földügyekben aktív civil szervezetek által kidolgozott, a földforgalmi törvénytervezet 2013. május 16-i változatához fűzött részletes módosító javaslatok(1) képesek lennének érvényesíteni a szövegben.

A XXI. század legfontosabb nemzetbiztonsági kérdései közé tartozik a termőföld feletti rendelkezés, a termőképesség és az élővilág változatosságának megőrzése, az élelmiszer-önrendelkezés és megélhetés biztosítása a közösségek számára.

Történelmi felelőssége tudatában felszólítjuk a parlamenti képviselőket, hogy e célok érdekében csak a fenti módosításokkal fogadják el a földforgalmi törvény tervezetét.

 

Budapest-Gödöllő-Kishantos-Szeged, 2013. június 6.

 

Kezdeményező szervezetek:

Magyar Természetvédők Szövetsége
Szövetség az Élő Tiszáért
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
Szülőföld Mozgalom
CSEMETE Természet- és Környezetvédő Egyesület
Magyar Biokultúra Szövetség
Kishantosi Vidékfejlesztési Központ


Csatlakozó szervezetek:

Agraria-Apure Egyesület
Akli Majorért Műemlék Alapítvány
Alföldi Biobarát Kör
Alpokalja Zöldek Kiemelkedően Közhasznú Egyesület
Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége
Ácsi Gazdatanács
Ácsteszéri Gazdatanács
Ászári Gazdatanács
B-A-Z Megyei Környezetvédelmi- és Területfejlesztési Nonprofit Kft.
Bajnai Gazdatanács
Bakonybánki Gazdatanács
Bakonyszombathelyi Gazdatanács
Balatonboglári Gazdatanács
Balatonlellei Gazdatanács
Baloldali Alternatíva Egyesülés
Bálványosi Gazdatanács
Banai Gazdatanács
Banya-Tanya Alapítvány
Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány
"Bihar" Kis-sárréti Civilek Társasága.
Békés Megyei Természetbarát Szövetség
Beretzk Péter Természetvédelmi Klub
Bese Természetvédelmi Egyesület
Biokultúra Közép-Magyarországi Egyesület
Bokodi Gazdatanács
Bors Alapítvány
Börzsöny - Ipoly-mente Polgári Természetőrség
Budapesti Szociális Forrásközpont
Budapesti Természetbarát Sportszövetség Természetvédelmi és
Természetismereti Bizottsága
Buzsáki Gazdatanács
CEEweb a Biológiai Sokféleségért
Civil Kontroll Egyesület
Civilek a Mecsekért Mozgalom
Civilek a Nemzetért Egyesület
Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület
Császári Gazdatanács
Csatkai Gazdatanács
Csermely Környezetvédelmi Egyesület
Dadi Gazdatanács
Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Civil Hálózat
Dél-dunántúli Biokultúra Egyesület
Dínó Környezet- és Természetvédelmi Egyesület
Domberdő Természetvédelmi Egyesület
Dömösi Gazdatanács
Dunaszentmiklósi Gazdatanács
E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület
ELTE Környezettudományi Klub Egyesület
Energia és Környezet Alapítvány
Erdei Iskola Egyesület
Élőlánc Magyarországért
Észak-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesülete
Észak-Magyarország Flórája Faunája Természet- és Állatvédelmi Alapítvány
Etei Gazdatanács
Ételallergia Regionális Közhasznú Egyesület
Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete
Felső-Tisza Alapítvány
Fenntarthatóság Felé Egyesület
Francovilla Egyesület
Független Ökológiai Központ
GAIA Ökológiai és Vidékfejlesztési Alapítvány
Gaja Környezetvédő Egyesület
Galgamenti Népfőiskola
GATE Zöld Klub Egyesület
Gazdálkodó Családok Egyesülete
Geográfusokért Alapítvány
Göcsej Természetvédelmi Alapítvány
GÖDÖLYE Szociális Szövetkezet
Gömöri Környezet- és Tájfejlesztő Egyesület
GreenDependent Fenntartható Megoldások Egyesülete
Greenpeace Magyarország Egyesület
Hatvani Környezetvédő Egyesület
Helyi Kisközösségek Közhasznú Nonprofit Kft.
Herman Ottó Környezetvédelmi Oktatóközpont
Hidra Természetvédelmi és Ifjúsági Egyesület
Holocén Trermészetvédelmi Egyesület
Homokrészi Tanyavilágért Egyesület
Hosszúhetény Természeti értékeiért Egyesület
Humusz Szövetség
Ifjú Botanikusok Baráti Köre
Inspi-Ráció Egyesület
Kajászói Gazdatanács
Kalocsakörnyéki Környezetvédelmi Egyesület
Karádi Gazdatanács
Kecskeméti Fogyasztó- és Vidékvédő Egyesület
Kerekerdő Alapítvány
Kerékteleki Gazdatanács
Keresztényekért Alapítvány
Keresztúri Társas Kör
Keszthelyi Környezetvédő Egyesület
Kisbéri Gazdatanács
Kis Túr Természetvédelmi Egyesület
Kisecseti Gazdatanács
Kocsi Gazdatanács
Kolónia Önkormányzati Egyesület
Komárom Esztergom Megyei Gazdatanács
Kordován Tér Baráti Kör
Kömlődi Gazdatanács
KÖRLÁNC Szegedi Munkacsoport
Környei Gazdatanács
Környezetvédő Egészség megőrző Lóbarát Egyesület (KELE)
Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata
Közéleti Roma Nők Egyesülete
Közép-dunántúli Biokultúra Egyesület
Közép-magyarországi Zöld Kör
Közhatalom Jogsértettjeinek Egyesülete
Közös Sors Egyesület
Krizantén Lélek-test Harmonizáló és Önfejlesztő Egyesület az Új Emberért
Lábatlan Gazdatanács
Látrányi Gazdatanács
Lázi Gazdatanács
Levegő Munkacsoport
Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány
Magyar Agrár-környezetgazda Egyesület
Magyar Élőfalu Hálózat
Magyarok Szövetsége Kő csoportja
Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség
Magyarország Természeti és Kulturális Örökségéért Alapítvány
Magyarországért Egyesület
Maláka Szociális Szövetkezet
Mezőhegyes Turizmusáért Egyesület
Mezőörsi Gazdatanács
Mocsai Gazdatanács
MOGETIANA Vidékfejlesztési és Hagyományőrző Egyesület
Mozgalom az Egészséges Város Környezetéért Társaság
Múlt, Jelen, Jövő Alapítvány
Nagyigmándi Gazdatanács
Napóra Klub
Naszályi Gazdatanács
Nők a Balatonért Egyesület
Nyugat-dunántúli Biokultúra Egyesület
Ópályiak Baráti Köre Egyesület
Ormánság Alapítvány
Oroszlányi Gazdatanács
Ökológiai Stúdió Alapítvány
Pannon Természetvédő Szövetség
Parasznyai Ifjúságért Egyesület
Parkerdei Kertbarát Egyesület
Parlagfűmentes Magyarországért Egyesület
Patacs – Rácváros Egyesület
Pécsi Zöld Kör
Pénzügyi Szervezetek Lakossági Figyelője Egyesület
Péri Gazdatanács
Pilismaróti Gazdatanács
Polyán Egyesület
Pro Natura St.Gotthard Civil Összefogás Egyesület
Pulzus Alapítvány
Rédei Gazdatanács
Reflex Környezetvédő Egyesület
Sárkeresztesi Gazdatanács
Serpentes Alapítvány
Sétatér Alapítvány
Solymári Korona Kör
Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport Közhasznú Egyesület
Somogyi Gazdatanácsok Szövetsége
Somogyvári Gazdatanács
Súri Gazdatanács
Süttői Gazdatanács
Szabad Nemzet Egyesület
Szákszendi Gazdatanács
Szárnyaskerék Egyesület
Szátoki Gazdatanács
Szelence Egyesület
Szélkiáltó Természetvédő Egyesület
Szentkirályi Vágó János Gazdakör
SZIKE Környezet- és Egészségvédelmi Egyesület
Szigetközi Természetvédelmi Egyesület
Szociális Szövetkezetek Országos Szövetsége
Szóri-erdő Népe Egyesület
Szőlősgyöröki Gazdatanács
Szőnyi Gazdatanács
SZTE TITOK Klub
Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért
Tápi Gazdatanács
Tápszentmiklósi Gazdatanács
Tardosi Gazdatanács
Tatai Gazdatanács
TELESZÖV Szociális Szövetkezet
Tengri Íjász és Hagyományőrző Egyesület
TerepSzemle Stúdió
Természet és Környezetvédők Solti Egyesülete
Természetes Életmód Alapítvány
Termelői Helyi-Piaci Mozgalom
Thézeusz Alapítvány
Tiszavasvári "Bölcs Baglyok" Szögi Lajos Alapítványa
Töltéstavai Gazdatanács
Város Mindenkiért
Vasvarjú Természetvédő Alapítvány
Védegylet
Vérteskethelyi Gazdatanács
"Viruló Kert" Baráti Közhasznú Egyesület
Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési Egyesület
Zirci Gazdatanács
Zöld Akció Egyesület
Zöld Kapcsolat Egyesület
Zöld Kör
Zöld Nők
Zöld Óvoda Hálózat Egyesület
Zöld Pont Alapítvány
Zöld Út Békavédelmi Egyesület
Zöld Völgyért Egyesület
Zöld Zebra Állat- és Természetvédő Egyesület
Zölderő Környezetvédő Egyesület

 

Képtár térkép

Joomla! Template by Red Evolution - Joomla Web Design