Letöltések

AZ ÖKOPÁRT

alapítva: 2005-ben
„Te magad légy a változás,
amelyet látni szeretnél!”

Hitvallásunk, az Élőlánc Credo


Földbirtok-politika:
Kié legyen a föld?

-----------------
Miért akarjuk megmenteni Kishantost?

>>> a vidékért Beszámoló Ángyán József levele és elemzése a Borsodi Mezőség állami földbérleti pályázatairól és azok eredményeiről
Ángyán József levele és elemzése a Borsodi Mezőség állami földbérleti pályázatairól és azok eredményeiről Nyomtatás E-mail
2012. június 02. szombat, 09:54
Share/Save/Bookmark

 

Kedves Barátaim!

A Fejér megyei elemzés és annak nyilvánosságra kerülése a közvéleményben nagy visszhangot keltett. Hatására élénk társadalmi vita alakult ki arról, hogy kihez is kerül és kihez kellene, hogy kerüljön az állami földek tartós bérleti joga. A kormányzat - az elemzés tényeinek ellenére is - váltig azt állítja, hogy a helyben lakó, gazdálkodó családokat, a kis, közepes egyéni gazdaságokat részesíti előnyben. A kritikákkal kapcsolatban visszautasító, magabiztos nyilatkozatokat tesz, mondván: „A kutya ugat, a karaván halad!” Ám egyre több -a hivatalos nyilatkozatokat cáfoló - elemzés, tény lát napvilágot. Mindezektől indíttatva elkészítettem az állami földbérleti rendszer értékelésének tényeken alapuló, második esettanulmányát.

Választásom azért esett a Borsodi Mezőségre, mert az ott lezajlott földbérleti pályázati folyamat több szempontból is „példa értékű”, a rendszer működésének újabb állatorvosi lova, amely a Fejér megyei elemzésen túlmutató, további szempontokra is rávilágít, fontos tanulságokkal szolgál.

Az összeállítást az Országgyűlés és a FIDESZ-KDNP frakciószövetség vezetéséhez, illetékes kabinetjéhez továbbá képviselőtársaimhoz is eljuttattam. Nos, ezt a második elemzést is szeretném most Veletek és a nyilvánossággal is ugyanazon a "Kié legyen a föld?" honlapon keresztül megosztani, szíves tájékoztatásul ezúton közreadni, amely mindig következetesen, megalkuvást nem tűrő módon kiállt a magyar föld védelme és a magyar gazdatársadalom, a gazdálkodó családok és a vidéki közösségek értékei és érdekei mellett.

A jelen elemzés tovább erősítette a korábbi, Fejér megyei vizsgálat alapján kialakuló - számomra már akkor is döbbenetes - képet, és azt az elkeserítő következtetést, hogy a földbérleti pályáztatás bevezetett rendszere elfogadhatatlan, védhetetlen, az általunk hirdetett birtokpolitikai elvekkel teljességgel ellentétes eredményekre vezet! A helyben lakó gazdálkodó családoknak, a fiataloknak illetve a gazdálkodás mellett gyermekeket is vállaló fiatal pároknak esélyt sem ad a rendszer a földhöz jutásra.

Ez az út, irány - még határozottabban állítom - Dél-Amerikába visz, és alapvetően megrendíti az emberekkel megkötött szövetségünket! Nekünk pedig - változatlanul szilárd meggyőződésem szerint - velük, az emberekkel és nem a spekuláns oligarchákkal, "zöld bárókkal" kell szövetkeznünk! A helyben lakó, gazdálkodó családoknak kell a földet adnunk! Ez a munkahelyteremtésnek és a föld megőrzésének, nemzeti hatáskörben tartásának, de túlélésünknek is az egyetlen járható útja!

A családok, akiknek az élete, a megmaradása, de a fiaik, unokáik jövője is a földtől függ, körmük szakadtáig védeni fogják azt, és meg is tartják nemzeti hatáskörben, ha ebben mi is segítjük őket. És így lehet a föld eltartó, munkahelyteremtő képessége is a legnagyobb. Nézzétek meg a tényleges - kis, közepes, 10-100 hektáros - családi gazdaságokra és azok szövetkezeteire alapuló Nyugat- Európát! Ha tényleg életképtelenek lennének, akkor már Európa nagy részén nem is lenne mezőgazdaság. És persze ott alig van földpiac, mert a családok semmi áron nem akarnak megválni létük alapjától, a földtől. De nem is spekuláns tőkés társaságok kezében van 1.000 hektár számra a föld, amelyek, ha megfelelő ajánlatot kapnak - nemzeti érdek ide vagy oda - könnyen túladnak rajta.


Kedves Barátaim!

Vissza kell térnünk a Nemzeti Vidékstratégiában közösen megfogalmazott föl- és birtokpolitikai irányhoz! Együtt képesek vagyunk a változtatásra, és azt remélem, hogy ehhez a Kormányunk is minden segítséget megad.

Magam változatlanul és egyre határozottabban úgy ítélem meg, hogy a pályázati rendszer jól látható hibáinak kiküszöböléséhez és súlyos következményeinek elhárításához a szerződéskötések azonnali leállítására, a már megkötött szerződések felülvizsgálatára, a helyi gazda- és faluközösségeket is bevonó új, átlátható pályázati rendszer gyors kidolgozására, és új pályázat kiírására van szükség. Ehhez kiváló például szolgálhat a Borsodi Mezőség első körben előkészített, majd visszavont pályázati rendszere.

Alapelvekként kell rögzíteni, hogy az állami földek jövedelmének azt a települést kell gyarapítania, melynek közigazgatási területéhez tartozik, az állami földek bérleti jogának megszerzésére csak helyi gazdák pályázhassanak, és ettől csak akkor lehessen – az adott településsel határos településekre, de nem több mint 20 km-es körzetre kiterjesztve - eltérni, ha nincs helyi gazda, aki vállalná a művelést, helyi gazda az, aki az adott településen él, illetve olyan fiatal pár, aki a demográfiai földprogram keretében, annak feltételeit vállalva ott letelepszik.

A fentiek nyilvános bejelentése megítélésem szerint és a vidéki hangulat, jogos felháborodás ismeretében elodázhatatlan!! A többi megyéből is hozzám tömegével érkező jelzések, eredmények ugyanis sajnos hasonló tendenciát mutatnak! Ezt a pályázati rendszer – azt kell mondanom - előre vetítette!

Ezen gondolatok jegyében és irányváltást sürgetve szeretettel ajánlom e második elemzésemet is mindazok szíves figyelmébe, akik tudnak és akarnak is tenni a vidéki Magyarország, a gazdálkodó családok, helyi közösségek, és ezzel az egész magyarság felemeléséért..

"A világ fölött őrködő Rend"-ben, a jó szándékú emberek összefogásában, az igazság és a nyilvánosság erejében változatlanul bízva, a visszajelzéseket, megjegyzéseket szívesen várva és fogadva, őszinte tisztelettel és baráti szeretettel üdvözöllek Benneteket:

 

Ángyán József

 

Forrás: http://www.kielegyenafold.hu
 

 

Képtár térkép

Joomla! Template by Red Evolution - Joomla Web Design