Letöltések

AZ ÖKOPÁRT

alapítva: 2005-ben
„Te magad légy a változás,
amelyet látni szeretnél!”

Hitvallásunk, az Élőlánc Credo


Földbirtok-politika:
Kié legyen a föld?

-----------------
Miért akarjuk megmenteni Kishantost?

>>> a vidékért Beszámoló
Beszámoló
Az állami földek eladása Nyomtatás E-mail
2016. október 26. szerda, 19:30

Méltatlanná váltak az állampolgárok képviseletére azok a kormánypárti képviselők, akik 2016. október 25-én megszavazták az állami földek eladását utólag jóváhagyó Semjén tervezetet, az állami földek eladásából származó 260-270 milliárd forint elvonását a vidéktől, valamint az állami földek eladásának megtiltására indult, több, mint 180.000 állampolgár által támogatott népszavazási kezdeményezés elutasítását.

 
Az Élőlánc és Ángyán József közleménye Nyomtatás E-mail
2016. május 31. kedd, 09:57

Történelmi jelentőségűnek tartjuk, és messzemenően támogatjuk azt a népszavazási kezdeményezést, amely azt kívánja elérni, hogy az Országgyűlés az állami tulajdonban álló termőföldek értékesítésének tilalmáról alkosson törvényt.
A nemzetek biztonsága ma már egyre inkább attól függ, hogy kinek a kezében vannak a természeti erőforrások és rendszerek, amelyekkel az alapellátások – az élelem-, ivóvíz- és energiaellátás - biztonsága megteremthető. Ezek között is kiemelt szerepet játszik az élelmezés-biztonság megteremtésének alapeszköze, a nemzeti szuverenitás egyik legfontosabb megtestesítője, a termőföld.

 
Jelentős kárt okoznak az államnak és a helyi közösségeknek az állami földek pályázatai Nyomtatás E-mail
2015. június 25. csütörtök, 18:25

Nyílt levélben fordul minden közjogi méltósághoz az Élőlánc Magyarországért

 

 
MAGYARORSZÁG VÉGKIÁRUSÍTÁSA MEGKEZDŐDIK MÁJUS ELSEJÉN! Nyomtatás E-mail
2014. április 28. hétfő, 10:54

Kövér László nem hívta össze a Házbizottság ülését, és még 20 aláírás hiányzik a  Földtörvény módosítása ügyében április 15-én az LMP és Dr. Ángyán József független képviselő által kezdeményezett rendkívüli parlamenti ülés összehívásához szükséges 78-ból, annak ellenére, hogy minden ellenzéki párt nyilatkozott annak támogatásáról.
Kövér László házelnök jelen volt, de akadályoztatás miatt Orbán Viktorral együtt nem szavazott 2013. június 21-én a Földtörvény botrányos körülmények között történt elfogadásakor. Nem tudta, vagy nem akarta biztosítani a Parlament rendjének megfelelő szavazást, mégis érvényesnek fogadta el azt, nem tett lépéseket a szavazás törvényes rendnek megfelelő megismétlésére. Így az is kétséges, hogy érvényes-e a május elsején hatályba lépő törvény?
Kövér László, a jobbikos és mszp-s képviselők „összehangolt”  mulasztásainak eredményeként olyan földtörvény lép életbe 2014. május elsején, mely megnyitja a földpiacot a külföldiek előtt, korlátlan és kontrollálhatatlan földhasználatot biztosít a nagybirtokoknak.
Olyan földtörvény lép életbe, mely ellentétes a magyar nép, a helyi közösségek és helyi családok érdekeivel, így beláthatatlan és visszafordíthatatlan következményekkel jár.
Mindez néhány – az Élőlánc által javasolt - módosító indítvánnyal kivédhető lett volna – Kövér László és a parlamenti képviselők azonban nem ismerték fel történelmi felelősségüket.

Előzmény: FELHÍVÁS Magyarország jelen és jövendő Kormányához, Parlamentjéhez, közjogi méltóságaihoz, polgármestereihez, egyházi vezetőihez, pártjaihoz, civil szervezeteihez és népéhez a MAGYAR FÖLD ÜGYÉBEN http://elolanc.hu/index.php/videkert/141-beszamolo/10576-felhivas-a-magyar-fold-ugyeben

2014. április 28.
Élőlánc Magyarországért

 
Miért, miért, miért? Milyen gazda, aki pusztít? Kishantos igazáért Nyomtatás E-mail
2014. április 14. hétfő, 06:29

Csak a döbbenet szavaival lehet jellemezni azt, ami ma Kishantoson történik, a világhálón videó felvételek mutatják azt, hogy a szépen gondozott földeken a már kikelt üde, zöld vetést hogyan tárcsázza be néhány traktor a kishantosi gazdaság vezetőinek tiltakozása ellenére. Kishantos ügye azt példázza, hogy a meghirdetett elvek és a valóság szöges ellentétben állnak egymással.

 
FELHÍVÁS A MAGYAR FÖLD ÜGYÉBEN Nyomtatás E-mail
2014. április 11. péntek, 11:20

FELHÍVÁS
Magyarország jelen és jövendő Kormányához, Parlamentjéhez, közjogi méltóságaihoz, polgármestereihez, egyházi vezetőihez, pártjaihoz, civil szervezeteihez és népéhez
a MAGYAR FÖLD ÜGYÉBEN

A választási kampány elvonta a figyelmet arról a történelmi jelentőségű tényről, hogy 19 nap múlva - 2014. május elsején érvénybe lépnek a 2013. június 21-én botrányos körülmények között elfogadott FÖLDTÖRVÉNY* rendelkezései, melyek a kormányzati állítások ellenére megnyitják a magyar földpiacot a külföldiek előtt**, ami országunk, és létalapjaink lépésről lépésre való észrevétlen elvesztésének veszélyével fenyeget. ... A felhívás teljes szövege mellékletben - PDF.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Coat_of_arms_of_Hungary.png

*2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról[1]
Forrás: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13111.pdf

**Idézetek a törvényből:

10. § (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a föld tulajdonjogát belföldi természetes személy és tagállami állampolgár szerezheti meg.

5. § 24. tagállami állampolgár: az Európai Unió tagállamának állampolgára, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgára, valamint a nemzetközi szerződés alapján velük egy tekintet alá eső állam állampolgára, ide nem értve a belföldi természetes személyt;

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2013. június 21-i ülésnapján fogadta el. (Mit mond a kormány és mit mond a földtörvény... a választ megtalálja ebben a dokumentumban. Forrás: Kielegyenafold.hu)

 

Ez a törvény ezen felül kiskapuival lehetővé teszi korlátlan méretű birtokok létrejöttét, mely társadalmi és gazdasági szempontból egyaránt pusztító folyamatokat indít el. Vidéken a jövedelem egyedüli forrása a föld. Ha ezt kihúzzuk a közösségek, a vidéki családok alól – a megélhetésüket vesszük el. Ha a vidék nem él meg, akkor a város sem él meg. A vidékiek városokba áramlása felborítja a város egyensúlyát is – mindenkinek nem jut állás – így valakinek menni kell. Ezért keresi már 500.000 ember külföldön a megélhetését.

A földforgalmi törvény rendelkezései teljes mértékben ellentétesek a helyi gazdálkodó családok, a vidéki közösségek – így a nemzet érdekeivel is. Talán nem véletlen, hogy a törvény elfogadásakor lezajlott furcsa színjáték eredményeként Orbán Viktor miniszterelnök és Kövér László házelnök nem szavazott a törvényről… Emiatt a törvény érvényessége is kétséges.

Orbán Viktor a 2/3-os felhatalmazás mellett érvelve a gyors döntéshozatalt említette a legnagyobb előnynek. Történelmi tény, hogy a választások eredményeként Orbán Viktor jelen és leendő kormányának is megvan a 2/3-os felhatalmazása – tehát nincs akadálya a földforgalmi törvény gyors – akár egy nap alatt történő megváltoztatásának.

Ha az alig több mint két hét múlva beinduló alattomos katasztrófát el akarjuk hárítani, akkor a földforgalmi törvény alábbi módosításaira van szükség még május elseje előtt:

1. Helyi gazdának (helyben lakónak) az számítson, aki 5 éve az adott településen él, cég esetében az legyen helyi, melynek 5 éve az adott településen van a székhelye. Ez alól a pályakezdő földműves se legyen kivétel. Ha az adott településen nincs jelentkező az adott földre, akkor léphessen be a szomszéd településen élő.

2. A helyi gazdaközösségbe csak azokat a - fentiek szerinti - helyi gazdákat, helyi cégeket számítsák, akiknek gazdasága legalább 60 %-ban az adott település közigazgatási területéhez tartozik.

3. A helyi gazdaközösség minden településen 9 tagú földbizottságot válasszon 1 évre.

4. Minden, a településhez tartozó földügyletben (földbérlet esetén is) legyen döntő szava a helyi földbizottságnak.

5. Az állami hivatal csak a törvényességet ellenőrizze.

6. A döntéshozatali rendszer fentiek szerinti stabil, működőképes felállásáig, az üzemszabályozási törvény elfogadásáig - átmeneti földeladási tilalmat kell érvénybe léptetni.

7. A földforgalmi törvény egységesen vonatkozzon minden földügyletre - ne legyenek kivételek.

8. Azonos családba, vagy azonos érdekkörbe tartozóknál alkalmazzanak összeszámítást. Ehhez szükséges annak meghatározása, hogy ki tartozik egy családba, egy érdekkörbe.

9. A földszerzési, földhasználati korlátozást olyan szinten határozza meg a törvény - amely figyelembe veszi azt, hogy a föld korlátozottan rendelkezésre álló erőforrás - ezért az egy településhez tartozó földek arányos és igazságos elosztása kell, hogy a legfőbb cél legyen. Egy család, vagy egy érdekkör ne birtokolhasson többet, mint a településhez tartozó földek 20 %-a. Minden ezzel kapcsolatos kiskaput zárjanak be!

10. A rangsorban ne kerüljön a többiek elé az állattartó teleppel rendelkező gazda, ne szorítsa ki a többi gazdát a földszerzés, a fejlesztés lehetőségeiből, mert a növénytermesztéshez is földre van szükség.

Ezek a változtatások elegendő időt adnak arra, hogy kezdeményezni lehessen az EU-val a tárgyalásokat a moratórium meghosszabbításáról, arról, hogy a föld EU szinten kerüljön ki a tőke szabad áramlásának szabálya alól, valamint az élelmiszer önrendelkezésről. A földforgalmi törvény kapcsán megfogalmazott EU-kritikák miatt amúgy is elkerülhetetlenek a tárgyalások föld ügyekben – akkor már a fenti kérdések európai szintű felvetését Magyarországnak kellene kezdeményezni.

A földforgalmi törvény gyors megváltoztatása mellett alapvető nemzeti érdek az állami földekre kiírt – az Alaptörvény rendelkezéseit súlyosan sértő - pályázatok és eredményeik megsemmisítése is. Ezután a fenti elvek alapján – a helyi gazdaközösségekkel érdemben megtárgyalt, és általuk elfogadott - földpályázati rendszer kialakítására van szükség.

Csak így helyezhetjük biztonságba földjeinket, közösségeinket, jövőnket. Ennek érdekében meg kell mozdulni minden felelős állampolgárnak, minden felelős erőnek.

Magyarország, 2014. április 11.

Élőlánc Magyarországért
További információk:
www.kielegyenafold.hu
Kapcsolat: Ács Sándorné agrármérnök - Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezd a Javascript használatát, hogy megtekinthesd. , Tel: 30 3850 379

 
Az European Environmental Bureau (Európai Környezetvédelmi Iroda) Kishantos ügyében Orbán Viktor miniszterelnöknek és Fazekas Sándor miniszternek írt levele Nyomtatás E-mail
2013. november 07. csütörtök, 15:58

 

 
Most segíthetsz Kishantosnak! Nyomtatás E-mail
2013. október 31. csütörtök, 22:07

 

 
A Kormány képviselőinek állításai nem fedik a valóságot Nyomtatás E-mail
2013. október 23. szerda, 21:15

 

Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter és Dr. Bitay Márton Örs államtitkár Kishantos ügyében adott válaszaikban úgy tájékoztatták a Magyar Országgyűlést, hogy a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ azért nem kapta meg a 21 éve bio módon művelt mintagazdaság földjeit, mert Kft... Azt, hogy a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ Közhasznú Nonprofit Kft közhasznú  tevékenységet végző Nonprofit Kft., elfelejtették hozzátenni.

Az alábbi csatolt táblázat a készülő IV. Ángyán jelentés egyik előzetes anyaga, mely az  NFA honlapján megjelent nyilvános adatokból készült - és cáfolhatatlan bizonyíték arra, hogy bizony nagyon is kaptak Kft-k földet az állami földek pályázatain - nem is akármennyit... táblázat megtekintése
 
Közlemény Kishantos védelmében Nyomtatás E-mail
2013. október 19. szombat, 11:44

Az Élőlánc Magyarországért feltétel nélkül támogatja a Kishantosi Ökológiai Mintagazdaságot fennmaradásáért vívott küzdelmében. Elfogadhatatlannak tartjuk azt a pályázati eljárást, amely politikai indíttatástól vezérelve és korrupciótól átitatva zajlik mind a mai napig. Követeljük, hogy az eddigi pályázatokat semmisítsék meg, és egy új eljárás során ezúttal tisztességesen, elfogulatlanul, és kizárólag szakmai szempontok alapján történjék a pályázatok elbírálása.

 

Elítéljük a kormányzat agrár- és vidékpolitikai tevékenységét, amely szembe megy saját hivatalos agrárprogramjával, ráadásul veszélyezteti Magyarország hosszú távú létbiztonságát. Ennek a politikának az áldozata a kishantosi gazdaság, amelynek léte és tevékenysége teljes mértékben beleillik a kormány hivatalos agrár- és vidékfejlesztési programjába, ráadásul példaértékű a fenntartható mezőgazdaság meghonosítása szempontjából is. A nonprofit gazdaság minden jövedelmét a fenntarthatóság megismertetésére, a környezetbarát mezőgazdaság bemutatására, a helyi közösségek támogatására, és a vidéki települések megtartó erejének növelésére fordítja. Meggyőződésünk, hogy Kishantos felszámolása politikai indíttatású, amivel a kormányzatot mozgató erők példát kívánnak statuálni mindazok számára, akik fel merik emelni hangjukat a hatalom hazug, képmutató és országkárosító tevékenysége ellen. Kishantosért minden erőnkkel küzdeni fogunk!                                

 

Élőlánc Magyarországért

 

 
Mentsük meg Kishantost! Nyomtatás E-mail
2013. szeptember 23. hétfő, 11:19
 
Ángyán József sajtótájékoztatójának felvételei Nyomtatás E-mail
2013. június 28. péntek, 06:42

2013. június 27-én Dr. Ángyán József független képviselő, az Élőlánc Magyarországért, a Váralja Szövetség és a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ sajtótájékoztató keretében reagált a földtörvény elfogadása után kialakult helyzetre, a kormányzati propaganda valótlan állításaira, valamint tájékoztató hangzott el a Kishantosi Vidékfejlesztési központ ügyében tett lépésekről. (Vágatlan videófelvételeinket és az újságírók kérdéseire adott válaszokat megtekintheti alább illetve az Élőlánc YouTube csatornáján is.)

 

 
Élőlánc-nyilatkozat a földtörvényről Nyomtatás E-mail
2013. június 26. szerda, 11:36

Élőlánc-nyilatkozat a földtörvényről

„… egy napon észrevesszük, hogy jövedelmező bérbe adni saját anyánkat vagy lányunkat, mert ezt diktálja a piac.”

Szolzsenyicin a földbérletről


2013. június 21-e a magyar Országgyűlés fekete napja. Ezen a napon, a közvélemény félrevezetése által, annak tudta és egyetértése nélkül a kormánypártok megszavazták a T/7979 sz. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényt, mellyel külföldiek és a nagytőke előtt szabad út nyílt a magyar föld felvásárlása felé.

A törvény meghozatalát az utolsó pillanatig megakadályozni próbáló szervezetek és honpolgárok maroknyi csoportja a Váralja Szövetség és az Élőlánc Magyarországért által rendezett demonstráción, a Parlamenttel szemben, az Alkotmány utcában kísérték figyelemmel az ülésteremben zajló eseményeket, az élő televíziós közvetítést kihangosítva, illetve a teremben jelen lévő civilek telefonos tudósításai révén.

A szavazást, mely nem jelent kevesebbet egy önkéntes Trianonnál, nem kísérte harangzúgás. A tiltakozók hangja nem volt elég az árulás megakadályozására.  

Mi, akik jelen voltunk ott, az utcán, megkíséreljük rekonstruálni az eseményeket.

 
További cikkeink...
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 Következő > Utolsó >>

Oldal 1 / 7

Képtár térkép

Joomla! Template by Red Evolution - Joomla Web Design