Letöltések

AZ ÖKOPÁRT

alapítva: 2005-ben
„Te magad légy a változás,
amelyet látni szeretnél!”

Hitvallásunk, az Élőlánc Credo


Földbirtok-politika:
Kié legyen a föld?

-----------------
Miért akarjuk megmenteni Kishantost?

>>> Publikációk Közélet Állásfoglalás
Állásfoglalás
2007. október 29. hétfő, 12:41
Share/Save/Bookmark
az egészségügyi finanszírozási reform jogalkotási koncepciójáról.

 

Az MSZP Társadalompolitikai Tagozata 2007.október 16-i vitanapján ismét napirendre tűzte az egészségügyi tárca “Az egészségbiztosítási rendszer átalakítása: az új egészségpénztári rendszer” címmel társadalmi vitára bocsátott jogalkotási koncepcióját. A tagozat ügyvivői testülete - a vitában résztvevő társadalombiztosítási szakértők előadásait, reflexióit is figyelembe véve - az alábbiakban foglalja össze politikai álláspontját:

 

 
 1. A reformkoncepció kiindulási pontját a Zöld könyv néven megjelent elemző munka jelenti, amely viszont valótlan statisztikai adatokat, téves szakmai következtetéseket, súlyos politikai tévedéseket is tartalmaz. A magyar egészségbiztosítási és ellátási rendszer helyzetének ismertetése jórészt nem felel meg a valóságnak, emiatt következtetései sem állják meg a helyüket.
 2.  

   

 3. A jogalkotási koncepció a fejlett világban ma már döntően túlhaladott, csak két európai országban alkalmazott egészségbiztosítási modellváltásra tesz javaslatot.
 4.  

   

 5. A törvényalkotó munkának és magának a reformfolyamatnak is az egyik legsúlyosabb hiányossága, hogy nem készült olyan részletes hatásvizsgálati tanulmány amelynek vitájában ütköztetni lehetne azokat a társadalompolitikai prioritásokat, amelyek érvényesülésének követelménye nélkül az ilyen nagy ellátó rendszer átalakításának elkezdése politikai felelőtlenség.
 6.  

   

 7. Szerintünk ennek a munkának legfontosabb célja a társadalom tagjai egészségromlásának megelőzése, valamint a mindenki számára egyenlő eséllyel elérhető, és legalább az átlagos európai technológiákkal ellátott gyógyító és rehabilitációs szolgáltatások működési rendszerének a kialakítása kell, hogy legyen.
 8.  

   

 9. Mi nem fogadjuk el, hogy az egészségügyi rendszer átalakításának az alapját kizárólag a piaci verseny, a tőke profitérdekeltségének úgymond hatékonyságnövelő szerepe jelentse. A koncepció - végső soron és hosszú távon - az ország lakóinak egészségét kiszolgáltatná a pénz világának.
 10.  

   

 11. Határozottan az a véleményünk, hogy az egészségügyi rendszer két fő területének az ellátó és finanszírozó átalakítását csak együtt és ezek igen bonyolult kölcsönhatásának a feltárásával, ezek modellezésével lehet és kell elvégezni.
 12.  

   

 13. Továbbra is azt gondoljuk, hogy a rendszer korszerűsítése nem járhat az egészségügyi intézményrendszer működési költségeinek növekedésével, a betegellátásra fordítható pénzösszegek csökkenésével. Kívánatos az ellátásra fordított pénzügyi források GDP arányos növelése.
 14.  

   

 15. Példátlan az sietség amelynek során e nagy és hatásában széleskörű és bonyolult következményekkel bíró átalakítási folyamatot szervezik. Nincs idő a nyugodt és a stabil kimeneteket körvonalazó munkára.. Azt javasoljuk, hogy a szocialista párt frakciója mindaddig ne tárgyalja a törvényjavaslatot, amíg az előzőekben leírt hatásvizsgálatokat is magába foglaló szakmai és szakmapolitikai egyeztetések nem történnek meg.
 16.  

   

 17. A tagozat ügyvivői testülete az előzőekben megfogalmazott célok garanciáit továbbra is a nemzeti kockázatközösségre alapozott, állami, egységes egybiztosítós rendszer korszerűsítésében látja. A magántőke szerepét csak a kiegészítő egészségbiztosításban tartjuk elfogadhatónak.
 18.  

   

 19. Fontosnak tartjuk leszögezni, hogy a nagy társadalmi rendszerek átalakítása sikere a kormányzati tevékenység bizalmi állapotának helyreállítása nélkül nem valósulhat meg.
 20.  

   

 21. Az átalakítási programok társadalmi elfogadottságát nagy mértékben növeli a folyamatok eredményes bemutatása, kedvezményezettjeinek megkérdezése. Erre még akkor is szükség van, hogyha egyes reform elképzelések megvalósítása domináns érdekcsoportokat sért.
 22.  

   

 23. Az a határozott véleményünk, hogy a megismert és törvénykezésre beterjesztett koncepció elfogadása a szocialista párt legfontosabb alapértékeinek a teljes feladását jelenti, helyrehozhatatlan politikai következményekkel járhat.
 24.  

 

Budapest, 2007. október 16.

 

Az MSZP Társadalompolitikai Tagozat ügyvivőtestülete

 

Képtár térkép

Joomla! Template by Red Evolution - Joomla Web Design