Letöltések

AZ ÖKOPÁRT

alapítva: 2005-ben
„Te magad légy a változás,
amelyet látni szeretnél!”

Hitvallásunk, az Élőlánc Credo


Földbirtok-politika:
Kié legyen a föld?

-----------------
Miért akarjuk megmenteni Kishantost?

>>> Publikációk Közélet Szolidaritás a Tettrekész rendőrségi szakszervezettel
Szolidaritás a Tettrekész rendőrségi szakszervezettel
2008. április 29. kedd, 22:51
Share/Save/Bookmark
A közjogi méltóságoknak címzett nyílt levélben tiltakozik a Munkástanácsok Országos Szövetsége (MOSZ) és több civil szervezet amiatt, hogy a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezetének (TMRSZ) főtitkára, Szima Judit ellen büntetőeljárás indult felbujtás gyanújával - közölték a tiltakozók keddi sajtóértekezletükön. A levél aláírói között szerepel a Civil Jogász Bizottság, a Nemzeti Jogvédő Alapítvány, az Élőlánc Magyarországért és a Levegő Munkacsoport is.

Az Élőláncot Ács Sándorné, elnökségünk tagja képviselte, aki hozzászólásában hangsúlyozta, hogy a tiltakozással maximálisan egyetért, mert egy demokratikus rendszerben megengedhetetlennek tartja, hogy egy szakszervezeti vezetőt megfélemlítsenek, rendőri ügyészségi, adóhatósági zaklatásnak tegyék ki őt, folyamatos pszichikai nyomás alatt tartsanak illetve munkája végzésében bármilyen módon is akadályozzák.

Elmondta továbbá, hogy e mai esemény egyik legfőbb célja az, hogy Szima Judit ebben a nehéz helyzetben érezhesse, hogy a társadalom tagjai és a civil szervezetek nem hagyják őt cserben, és egyöntetűen kiállnak munkája folytatása és annak támogatása mellett.
Az Országgyűlés Elnök Asszonyának,
A Magyar Köztársaság Elnökének,
A Magyar Köztársaság Miniszterelnökének,
A Legfelsőbb Bíróság Elnökének,
A Legfőbb Ügyésznek!

Tiltakozó nyílt levél

S Z É K H E L Y É N

Tisztelt Elnök Asszony,
Tisztelt Köztársasági Elnök Úr,
Tisztelt Miniszterelnök Úr,
Tisztelt Elnök Úr,
Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

A Magyar Köztársaság rendszerváltozást követő tizennyolcadik évében szeretett hazánk közéleti viszonyai, gazdasági helyzete, az emberek rendszerváltásba vetett hite alapjaiban rendült meg az elmúlt évek széles körben ismert történéseinek hatására.

A társadalom tisztességes és túlnyomó többsége mindennél jobban vágyik arra, hogy rend legyen ebben az országban a gazdaság, a közigazgatás és a közélet minden területén. Alulírottak azon vagyunk, hogy e cél mielőbbi elérése valósuljon meg.

A rend hivatására biztosított egyik legfőbb pillér, a Rendőrség iránti közbizalom a 2006. őszi események hatására a társadalom jelentős hányadában megrendült. Az elkövetett törvénysértések feltárásának alapossága, következetessége és igazságossága a mai napig vita tárgyát képezi a közvéleményben.

Szima Judit rendőr alezredes asszony a Rendőrség egyik szakszervezetének vezetője évek óta következetesen és szívósan azon munkálkodik, hogy a hibák feltárása, a felelősök megnevezése, és a Rendőrségen eluralkodott áldatlan állapotok okainak feltárása minden esetben megtörténjen. Meggyőződésünk szerint ez a közéleti szerepléssé kinőtt munkássága elengedhetetlen a fentiekben jelzett céljaink eléréséhez. Szima Judit a Rendőrségen belüli törvénytelen és etikátlan jelenségeket megalkuvás nélkül ismerteti meg a legszélesebb közvéleménnyel, mivel a nyilvánosság kényszerítő ereje egy demokratikus módon működő rendszerben nagy hatékonysággal tud a visszásságok ellen hatni.

Egy demokratikus berendezkedésű társadalomban elképzelhetetlen, hogy a Szima Judithoz hasonlóan fellépő szakszervezeti vezetővel szemben az állam igazság- és jogszolgáltatásra hivatott szervei büntetőeljárást kezdeményezzenek azért, mert szakszervezeti vezetőhöz méltó módon küzd nem csupán a munkavállalók érdekeinek a képviseletéért, hanem a Rendőrséggel szemben a társadalom jelentős részében kétségtelenül meglévő bizalmi deficit csökkentéséért.

Szima Judit felszólalásai nélkül is léteznek azok a jelenségek, amelyek a Magyar Köztársaság Rendőrsége személyi állománya jelentős részének – elsősorban a beosztott rendőröknek – az elégedetlenségét okozták az utóbbi években. A Rendőrségről tömegesen szerelnek le a jól képzett dolgozók, zömmel a Szima Judit által hangoztatott megbecsültség hiánya, egyes vezetők otromba hibái, visszaélései miatt.

Szima Juditot, a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete vezetőjeként a Budapesti Katonai Ügyészség munkatársai azért hallgatták ki bűnözőknek kijáró módon, rabosítva, lefényképezve, mert tisztességgel és becsülettel tette azt, ami a dolga. Szakszervezeti vezetőként Szima Judit követésre méltó módon tett tanúbizonyságot arról, hogy a morális, erkölcsi válságban vegetáló közéletből hogyan kell kitörni, hogyan kell hitet adni a kisemmizett, a rendszerváltás veszteseiként megbélyegzett dolgozók ezreinek. Ezért Szima Judit az Önök részéről, meggyőződésünk szerint, elismerést, nem pedig megbélyegzést és megszégyenítést érdemel. Ezért kérjük Önöket, hogy vessék latba személyes tekintélyüket, hogy szűnjön meg a demokratikus jogrenddel összeegyeztethetetlen büntetőeljárás az érintettel szemben.

Az Önök személyes felelőssége is, hogy hazánkban ma, a XXI. század első évtizedében ne legyenek az ötvenes évekre jellemző ügyészségi jogértelmezésről tanúskodó koncepciós jellegű perek.

Jelen nyílt levelünk megfogalmazásával és annak aláírásával több ezer magyarországi munkavállaló és civil állampolgár nevében a leghatározottabban tiltakozunk a megfogalmazott alaptalan rágalmak büntetőeljárás keretében való megtestesítése, és a jogszerűség látszatát is alig őrző ügyészségi eljárás ellen. Tiltakozunk Szima Juditnak a Rendőrség kötelékéből való eltávolításának leplezetlen megnyilvánulása ellen!

Alulírott szakszervezeti és társadalmi szervezeti vezetők tisztelettel, de egyben nyomatékosan is kérjük Önöket a levélben foglaltakkal kapcsolatban a szükséges tényfeltáró vizsgálat elvégzésére és a Budapesti Katonai Ügyészség Szima Judit elleni büntetőeljárásának felülvizsgálatára haladéktalanul intézkedni szíveskedjenek.

Bízunk abban, hogy Önök rövid időn belül, valamennyien látni és észlelni fogják a Szima Judit elleni koncepciós eljárás szégyenletes és megengedhetetlen jellegét, és mindent megtesznek a törvénytelenség azonnali megszüntetése érdekében.


Civil Jogász Bizottság
Október 23. Bizottság Alapítvány az Ember Jogaiért
Közlekedési Dolgozók Egyesülete
Szervátültetettek Szövetsége
Egészséges Egészségügyért Egyesület
Élőlánc Magyarországért
Állás/pont/ Lakossági Kör és a Részvételi Demokrácia Hálózat
Irgalmas Szamaritánus Gyülekezeti Szociális Módszertani Központ
Levegő Munkacsoport


Képek a sajtótájékoztatóról

Album letöltése
 

Képtár térkép

Joomla! Template by Red Evolution - Joomla Web Design