Letöltések

AZ ÖKOPÁRT

alapítva: 2005-ben
„Te magad légy a változás,
amelyet látni szeretnél!”

Hitvallásunk, az Élőlánc Credo


Földbirtok-politika:
Kié legyen a föld?

-----------------
Miért akarjuk megmenteni Kishantost?

>>> Publikációk Ökopolitika In memoriam gr. Nádasdy Ferenc
In memoriam gr. Nádasdy Ferenc
2013. január 17. csütörtök, 16:10
Share/Save/Bookmark
Az Élőlánc gyászol.

Elhunyt gróf Nádasdy Ferenc.

Egy magyar gróf, s vele egy magyar főnemesi család utolsó sarja távozott.

Mi, akik a szocialistának mondott rendszerben jártunk iskolába, azt tanultuk, hogy az arisztokraták népnyúzó, elnyomó, haszontalan népség volt, a kivétel csak erősíti a szabályt. Aztán a neoliberális világrend jött, ahol azt hallottuk, a nemesi származás értéktelen sallang. Kivéve persze, ha mondjuk az angol királynő látogat Budapestre, akkor a legliberálisabb megmondóemberek is buzgón hajlonganak.

Nádasdy Ferenc azok közé tartozott, akik az arisztokrácia eredeti feladatát hordozták, mint Széchenyi és igazi nagyjaink.

És ez a feladat a Haza érdekében való önfeláldozó munka, vagy harc, ha úgy tetszik.

„A nádasdi és fogarasföldi Nádasdy család jelentős szereplője volt Magyarország történelmének. A család neve elválaszthatatlan a nemzet és a közérdek szolgálatától. A tatárjárás idején bújtatták IV. Bélát, Károly Róbert oldalán harcoltak Csák Máté ellen, Nádasdy Mihályt beválasztották a sárkány rend lovagjai közé.

Nádasdy Ferenc kiváló hadvezér volt a XVI. században, a török seregek elleni vitézségéért a kortársak “Fekete Bég”-nek nevezték. Apja Nádasdy Tamás nádor, aki I. Ferdinánd király budai kapitánya volt, aki később Szapolyai János mellett harcolt. Majd feleségül vette Kanizsai Orsolyát, s vele hatalmas birtokokat kapott hozományul a Dunántúlon. Újszigeten (Sárvár mellett) iskolát és nyomdát alapított. 1553-ban bárói címet kapott, egy évvel később, 1554-ben az ország nádora lett. 1625-ben unokája, Nádasdy Pál szerezte meg a családnak a grófi rangot. Az ő fia, Nádasdy Ferenc (1625-1671) országbíró, gazdag mecénás és műgyűjtő volt, akit a Wesselényi-féle összeesküvésben való részvételéért I. Lipót 1671-ben kivégeztetett, vagyonát, műkincseit pedig elkobozta. Unokája Nádasdy Ferenc gróf (1708-1783) tábornagy, 1756-tól horvát bán. Mint hadvezér több győzelmet aratott az osztrák örökösödési, majd a hétéves háborúban. Dédunokája, Nádasdy Lipót (1802-1873) és az ő neje, Forray Júlia (1812-1873) a reformkori Magyarországon mint a jótékony intézmények, az irodalom és a művészetek pártolói szerepeltek.”

2013. január 15-én Nádasdy Ferenc, a Nádasdy Alapítvány kuratóriumának elnökével a család férfiágon kihalt.”

Ennyit ír szűkszavúan a Wikipédia.

A gróf úr méltó volt elődeihez.

A rendszerváltáskor hazajött kényszerű kanadai emigrációjából, és nem üzleti ügyeskedéssel foglalkozott, mint annyi visszatért honfitársunk, hanem körülnézett, és felmérte, miben segítheti hazáját a legjobban.

Kijárta, hogy a volt családi birtokot az állam átadja az általa létrehozott alapítvány használatára.

Nem beköltözni akart és élni jogos jussában, hanem egy új, eleven szellemi centrumot teremteni. A Nádasdy Alapítvány ezért egy ökológiai akadémiát hozott létre.

A tervek szerint a kastély rendbehozatala után egy bentlakásos oktató-kutató és konferenciaközpont jött volna létre.

Erőfeszítései eredményeképpen a pusztuló kastélyon a műemlékvédelem teljes külső helyreállítást végzett, mely a további állagmegóvást is biztosította. A belső renoválás azonban félbemaradt, a támogató szándékok elapadtak -- a pénzforrásokkal együtt.

A nagyterem, a könyvtár, a lovagterem és egy lakosztály helyre lett állítva, ami lehetővé tette a nyári konferenciák beindulását.

A Nádasdy Akadémia egy progresszív szellemiségű műhellyé alakult.

Az Akadémia fő missziója a Nádasdy Ferenctől származó „fenntartható környezet” fogalmának megismertetése volt. A „fenntartható környezet” fogalma túllép a „fenntartható fejlődés” növekedés- és profitorientált ideológiáján, mert felismeri, hogy maga a növekedés és a profit okozza a természeti környezet pusztulását.

A valódi gyógyuláshoz paradigmaváltásra van szükség. Ennek a váltásnak -- mely a mai napig nem történt meg -- a szemléleti alapjait vetette meg az Akadémia létrehozatalával Nádasdy Ferenc, maga mellé gyűjtve a témakör legismertebb képviselőit, Lányi Andrástól kezdve Zlinszky Jánoson át Zsolnai Lászlóig és tovább.

Ezzel egyúttal az Élőlánc Magyarországért ökopártnak mint első hazai tömörülésnek a bölcsőjévé vált a Nádasdy Akadémia. A gróf úr szellemi támogatásával született meg az Élőlánc, levelezőlistánkon a mai napig szerepel a címe.

Az ökológiai gondolat mellett az építészet és a művészetek nagy pártolójaként vendégül látta Makovecz Imrét és a híres kanadai indián építészt, Douglas Cardinalt. A két nagy szellem itt egymásra talált és barátságot kötött.

Minden konferencia koncerttel zárult.

Az első konferencia alkalmával a kastélyparkban faültetési ünnepség zajlott, melyen régi, elfeledett gyümölcsfajtákból összeállított kollekciót ültettünk el a Pagony Kert- és Tájépítész Iroda közreműködésével.

Az ígéretes fejlődés a pénzcsapok elzárásával és a gróf úr betegségével lassan megtorpant és elhalt.

Óriási mulasztás történt.

Egy globális üzenetet hordozó szellemi centrum nem tudott megszületni, a hazai atmoszféra, mely a bolsevizmus bomlástermékeivel és az új gyarmatosítás pusztításával volt telve, elnyomta ezt a csírát.

Személyes és nemzeti tragédia is az, ami itt mint mulasztás keletkezett.

Őrizzük meg óvó szeretetünkben Gróf Nádasdy Ferenc emlékezetét!

Álljanak itt e nagyszerű alak emlékére özvegye, Nádasdy Nikolits Andrea szavai, vigasztalóul az ittmaradottaknak: „Még mindig itt vagyunk, mi magyarok, mindennek ellenére.”

 

Ertsey Attila
Az Élőlánc Magyarországért elnöksége nevében


 

Képtár térkép

Joomla! Template by Red Evolution - Joomla Web Design