Letöltések

AZ ÖKOPÁRT

alapítva: 2005-ben
„Te magad légy a változás,
amelyet látni szeretnél!”

Hitvallásunk, az Élőlánc Credo


Földbirtok-politika:
Kié legyen a föld?

-----------------
Miért akarjuk megmenteni Kishantost?

>>> a nemzeti vagyonért Állásfoglalások Nyílt levél a pénzügyminiszternek
Nyílt levél a pénzügyminiszternek
2007. szeptember 19. szerda, 10:24
Share/Save/Bookmark
A hatvankét aláíró nyílt levélben fordult Veres János pénzügyminiszterhez. Kérik, hogy amíg a vagyontörvénnyel kapcsolatos alkotmánybírósági határozat meg nem születik ne engedélyezze nemzeti vagyontárgyak értékesítését.Veres János pénzügyminiszter úrnak
Pénzügyminisztérium
József nádor tér 2-4.
Budapest
1051

 

Tisztelt Pénzügyminiszter Úr!

Az Országgyűlés szeptember 10-én elfogadta az “Állami vagyonról” címet viselő, de valójában az egész nemzet vagyonát érintő törvényt. A Magyar Köztársaság Alkotmányának 10.§ (1) bekezdése szerint a magyar állam tulajdona a nemzet vagyona, ezért azzal csak olyan szervezetek rendelkezhetnek, amelyek az egész népet képviselik. Ennek az alkotmányos elvárásnak az elfogadott törvény – véleményünk szerint – nem tesz eleget, rendelkezéseivel korlátlan hatalmat ad a még megmaradt nemzeti vagyon végrehajtó hatalom általi értékesítésére anélkül, hogy az állam felmérte és meghatározta volna az általa felvállalható és kötelezően ellátandó közfeladatait, s ehhez igazította volna az állami tulajdonban tartandó vagyontárgyak körét. A törvény ilyen döntés nélkül tett üzleti vagyonná, azaz eladhatóvá olyan társaságokat, amelyek a ma még hatályos törvények szerint nemzetstratégiai jelentőségűnek minősülnek, illetve olyan vagyontárgyakat, amelyek a kiemelten védendő kincstári vagyonba tartoznak. Így a tulajdonosi joggyakorló részvénytársaság hét tagú tanácsa döntésétől függően szabadon eladhatóvá váltak a közfeladatokat ellátó intézmények műemléknek nem minősülő ingatlanjai, a kormányzati épületek, az egyetemek, kórházak, múzeumok, színházak, könyvtárak épületei. Üzleti vagyonná vált az állami tulajdonban álló termőföld, amelynek eredeti célja a családi gazdaságok erősítése és a birtokegyesítés volt. Ezzel a törvénnyel a magyar népképviseleti szerv kormánykoalíciós többsége lemondott az állam tulajdona feletti rendelkezés alkotmányos kötelezettségéről, s a nemzetet megfosztotta a vagyon feletti önrendelkezés jogától úgy, hogy az országgyűlés döntése ún. “feles törvényként” nem felel meg az Alkotmány már idézett szakasza elvárásainak.

E levél aláírói már korábban is szót emeltek az állami vagyonról szóló törvény tervezete ellen, s kérték az országgyűlési képviselőket, hogy csak olyan törvényt fogadjanak el, amely az Alkotmány szellemével összeegyeztethetően az egész nemzet érdekét képviseli a nemzet vagyonát érintő kérdésekben. E levél aláírói az Alkotmánybírósághoz fordulnak a törvény alkotmányellenességének megállapítása érdekében.

Addig is, amíg az Alkotmánybíróság a mindnyájunkra kötelező érvényű döntését meghozza, kérjük Pénzügyminiszter urat, mint a nemzet vagyona feletti tulajdonosi joggyakorló szervezet első számú irányítóját, hogy a nemzet tagjainak a nemzet vagyonával való rendelkezésre vonatkozó politikai alkotmányos alapjoga biztosítása érdekében mindazon vagyontárgyakat illetően, amelyek az elfogadott törvénnyel a kincstári vagyonból, vagy a vállalkozói vagyon körébe tartozó tartós állami tulajdonban tartandó társaságokból üzleti vagyonná változtak, ne engedélyezze az értékesítési eljárásokat! Kérjük, hogy a társadalmi béke és a nemzet önrendelkezési jogának megteremtése okán tanúsítsanak önmérsékletet a nemzet vagyonának értékesítése területén, hiszen egy kérelmünknek helyt adó alkotmánybírósági döntés esetén a törvény hatályba lépését követően megkötött szerződések ugyan érvényesek maradhatnak, de a már megkötött ügyletek által kiváltott társadalmi elégedetlenség olyan következményeket vonhat maga után, amelyek sem az államnak, sem a nemzetnek nem válnak hasznára.

Budapest, 2007. szeptember 17.

 

Üdvözlettel az aláírók nevében:

Náray-Szabó Gábor
egyetemi tanár

 

Aláírók:

Ács Margit, Ács Sándorné, Ángyán József, Bagi Béla, Bencze Izabella, Bencsik János, Benyhe János, Béres Tamás, Czakó Gábor, Dárday István, Darvas Béla, Dercze Tamás, Dux László, Egedy Gergely, Ekler Dezső, Elek István, Ertsey Attila, Fábry Sándor, Farkas Ádám, Gáspár Csaba László, Gazsó Ferenc, Gémesi György, Gerle János, Granasztói György, Gulyás Gyula, Gulyás János, György Lajos, Hegedüs Zsuzsa, Kajner Péter, Karátson Gábor, Kelemen András, Kiss Gy. Csaba, Kollár István, Krizsán András, Kurutzné Kovács Márta, Lányi András, Lovas Rezső, Lukács András, Mádl Ferenc, Makovecz Imre, Márai Géza, Mellár Tamás, Molnár Oszkár, Nádasdy Ferenc, Náray-Szabó Gábor, Nógrádi Zoltán, Osskó Judit, Ö. Kovács József, Pákozdi Imre, Pálinkás József, Porogi András, Schneller István, Sipos József, Szakolczai György, Szebedy Tas, Szilvási István, Sztilkovics Szávó, Vajna Zoltán, Varga Géza, Varga Zoltán Sándor, Vida Gábor, Zlinszky János.

 

Levélcím: 1114 Budapest, Ulászló u. 24.

 

Képtár térkép

Joomla! Template by Red Evolution - Joomla Web Design