Letöltések

AZ ÖKOPÁRT

alapítva: 2005-ben
„Te magad légy a változás,
amelyet látni szeretnél!”

Hitvallásunk, az Élőlánc Credo


Földbirtok-politika:
Kié legyen a föld?

-----------------
Miért akarjuk megmenteni Kishantost?

>>> a nemzeti vagyonért Állásfoglalások Az MSZP TPT az állami vagyonról
Az MSZP TPT az állami vagyonról
2007. szeptember 15. szombat, 22:22
Share/Save/Bookmark
Az MSZP Társadalompolitikai Tagozata (TPT) a hatvankét aláíró javaslataihoz nagymértékben hasonló, de a nagyobbik kormánypárt álláspontjától eltérő állásfoglalást bocsátott ki. Ez sajnálatos módon nem befolyásolta a hétfői, vagyontörvényről tartott végszavazást.

 
 

Az MSZP Társadalmpolitikai Tagozatának javaslata az állami vagyonról szóló T/3087. sz. törvényjavaslathoz

 

 

A tagozat 2007.08.28.-i vitaülésén – szakértők és a frakció téma felelősének részvételével – vitát folytatott le az állami vagyonról. Az eszmecsere eredményeként az alábbi javaslatokat tesszük:

Az állami tulajdon működtetésével kapcsolatos feladatokat, jogokat, hatásköröket, kötelezettségeket, eljárási szabályokat törvényi szinten helyes rögzíteni, ezért a törvény elkészítése minden szempontból indokolt és támogatandó.

 

   

 1. Éppen az eredendő célnak, a szabályok normatívvá és nyilvánossá tételének következetes megvalósítása érdekében javasoljuk, hogy az MSZP elnöksége, parlamenti frakciója, kormánya a törvénytervezet olyan módosítására tegyen javaslatot, amely az állami vagyonnal kapcsolatos feladatokat ellátó szervezet (Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács) felügyeletét az Országgyűlés hatáskörébe utalja.
 2.  

  (Ha az NVT kormányzati hatáskörben marad, tisztségviselői nem hozhatók közös nevezőre a kormánytól független, alkotmányos garancia-intézmények (ÁSz, ORTT, Közbeszerzések Tanácsa, országgyűlési biztosok, AB, LB, LÜ stb.) vezető tisztségviselőivel, illetve testületi tagjaival, akiknek cikluso(ko)n túlívelő megbízatása közvetlenül a törvényhozástól ered.)

   

 3. A TPT helyesli a munkavállalók kedvezményes tulajdonszerzési lehetőségeinek szerepeltetését törvényjavaslatban (38.-42. szakasz), azonban javasoljuk felülvizsgálni a merev korlátokat, amelyek öncélúan és feleslegesen gátolják a munkavállalók tulajdonszerzését.
 4.  

   

 5. A hazánkban majd két évtizeden keresztül folytatott tulajdonvitát széles társadalmi támogatáson nyugvó politikai konszenzussal kell lezárni. Ehhez elengedhetetlen egy vagyonpolitikai és vagyonvédelmi koncepció kidolgozása, amelyet szintén törvénybe kellene foglalni.
 6.  

 

Ennek során:

Az MSZP-nek, mint baloldali pártnak azt az elvet kell kifejezésre juttatnia, hogy kezében – hasonlóan más baloldali pártokéban és kormányokéban – az állami tulajdon a társadalmi igazságosság, az egyenlőség, az általános jólét elérésének és a nemzeti érdekek érvényesítésének egyik legfontosabb eszköze, ugyanakkor hatékonyan működtethető a piac túlterjeszkedéséből adódó visszásságok ellensúlyozására is. Meg kell határozni az állami tulajdon működésével kapcsolatos követelményeket, a mindenkori menedzsmenttel szemben támasztott igényeket

Az állami vagyonnal kapcsolatban nem csak a privatizációról, hanem az adott esetben indokolttá váló – természetesen térítés ellenében történő – államosításról is véleményt kell nyilvánítani; el kell ismerni, hogy nemzetbiztonsági, foglalkoztatási, közellátási okokból szükség lehet a magántulajdonban levő termelő, szolgáltató vállalatok, sőt akár ágazatok állami kivásárlására is.

A koncepcióban a magánosításra kijelölt termelő egységek privatizációjában kapjanak elsőbbséget a magyar kis- és középvállalkozók, valamint a dolgozói kollektívák, mely utóbbiak kivásárlási aránya akár a 100%-ot is érhesse el.

 

Budapest, 2007.08.28.

 

TPT ügyvivői testülete nevében:

Gráner Gyula elnök

 

Képtár térkép

Joomla! Template by Red Evolution - Joomla Web Design