Letöltések

AZ ÖKOPÁRT

alapítva: 2005-ben
„Te magad légy a változás,
amelyet látni szeretnél!”

Hitvallásunk, az Élőlánc Credo


Földbirtok-politika:
Kié legyen a föld?

-----------------
Miért akarjuk megmenteni Kishantost?

>>> a nemzeti vagyonért Állásfoglalások Nyílt levél a képviselőknek a vagyontörvény ügyében
Nyílt levél a képviselőknek a vagyontörvény ügyében
2007. szeptember 03. hétfő, 19:59
Share/Save/Bookmark
A hatvankét aláíró szeptember 3-ai, a Battyhány Alapítványnál megtartott tanácskozása után nyílt levéllel fordult az országgyűlési képviselőkhöz. A levél szövege itt olvasható.

"Az állam tulajdona nemzeti vagyon" – sorsa az Ön szavazatán múlik; ne tűrje, hogy a kormány a klientúráját tartsa jól belőle! Mondjon nemet a vagyontörvényre! Az állami tulajdon 80%-át privatizálták, eközben az államadósság a háromszorosára nőtt. Vessenek véget a vagyonfelélő költségvetési politikának!

 

 

Tisztelt Országgyűlési Képviselő!

 

Az állami vagyonról szóló, június 25-én elfogadott törvényt a köztársaság elnöke megfontolásra visszaküldte az Országgyűlésnek. Arra kérjük Önt, tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az Országgyűlés a kormányt rábírja a törvényjavaslat visszavonására, és azt a közvagyon rendeltetéséről lefolytatott széleskörű társadalmi vita után, módosított formában terjessze ismét a Tisztelt Ház elé.

Az Alkotmány 10.§(1) bek. szerint “A magyar állam tulajdona nemzeti vagyon”, sorsáról tehát csak az egész népet képviselő szervezet rendelkezhet. Ezt a jogot a jelen törvény átengedi a kormány tagjainak és az általuk megbízott tisztviselőknek, egyben felhatalmazza őket e vagyon értékesítésére. A közfeladatok ellátására rendelt ingatlanokkal, stratégiai vállalatokkal egy, a kormány irányítása alatt álló részvénytársaság rendelkezne, üzleti elvek szerint. Az intézkedés törvényes alapot teremt a közvagyon – kórházak, kormányzati épületek, közművek, iskolák, kulturális létesítmények, továbbá a Nemzeti Földalaphoz tartozó termőföldek - kiárusításához. Elődeink alkotását, a jövő nemzedékek örökségét a jogalkotó az államháztartási hiány enyhítése érdekében áldozza fel. Ez a törekvés meggyőződésünk szerint a legsúlyosabban sérti közérdeket, az államot a cselekvőképesség, a társadalmat az önrendelkezés elemi eszközeitől fosztja meg.

Az l948-as államosítás következményeit felszámoló privatizáció lezárult. Elérkezett a pillanat, amikor az Alkotmány szellemének megfelelő törvény születhet a nemzeti vagyon védelmére és gyarapítására. A tulajdonos, Magyarország népe élni kíván jogaival, s nem mond le azokról. Önt képviselői esküje e jogok védelmére, a köztársaság érdekeinek szolgálatára kötelezi.

Ezért tisztelettel kérjük, hogy az állami vagyonról szóló törvényt csak akkor szavazza meg, ha az kimondja, hogy

1. Az állami tulajdonnal mint a nemzet vagyonával kizárólag az Országgyűlés, illetve annak közvetlenül alárendelt szervezet rendelkezzen;

 

2. A nemzeti vagyonról szóló törvény elfogadásáról és módosításáról, valamint a kincstári vagyon értékesítéséről és megterheléséről az Országgyűlés a képviselők kétharmadának szavazatával döntsön;

 

3. Maradjon kincstári vagyon minden olyan ingatlan, amit az állam jelenleg közfeladat ellátására használ, mindaddig, amíg a kincstári vagyon illetve az állam üzleti vagyona szétválasztásáról az Országgyűlés kétharmados többséggel nem hoz döntést (ebbe beleértendők azok a kórházi épületek is, amelyekben a kormányzat idén szüntette be az egészségügyi ellátó tevékenységet);

 

4. Maradjon kincstári vagyon a Nemzeti Földalaphoz tartozó termőföld, és mindazon gazdasági társasági tulajdonrész, amely jelenleg az ÁPV Zrt-hez rendelt vagyonként tartós állami tulajdont képez;

 

5. A nemzeti vagyon felett a tulajdonosi jogokat egységesen egy szervezet gyakorolja, ide értve a Magyar Fejlesztési Bank Zrt feletti tulajdonosi jogot is;

 

6. A kincstári vagyont képező ingatlanokat az állami szervek rendeltetésüknek megfelelően, változatlanul ingyenesen használhassák, mivel az ezzel ellenkező eljárás csak a közszolgáltatások költségét, s így az állampolgárok terheit növelné;

 

7. Az állam polgárai és meghatározott szervezeteik rendelkezzenek perképviseleti jogosultsággal, amennyiben a nemzeti vagyon védelmére hivatkozva bíróság előtt támadják meg a kincstári vagyont érintő, jogellenesen kötött vagyonjogi szerződéseket;

 

8. A tulajdonosi joggyakorló szervezetnek álljon jogában, hogy a kincstári vagyonba tartozó, kiemelten védendő vagyontárgyak elidegenítését – az önkormányzatokra vonatkozó szabályozáshoz hasonlóan – népszavazáshoz kösse;

9. Az értékesítésről szóló eljárási rendbe és szabályokba ütköző szerződés semmis;

10. A fenti elveket követő törvény elfogadásáig az Országgyűlés függessze fel a nemzeti vagyon értékesítését.

Emlékeztetjük Önt, hogy az Országgyűlésben tárgysorozatba vételre vár T/3297. sorszám alatt egy olyan, a nemzeti vagyonról szóló törvényjavaslat, amely teljesíti a fenti, tíz pontban meghatározott kérésünket.

 

Budapest, 2007. szeptember 3.

 

 

Ács Margit, irodalomtörténész

Ács Sándorné, agrármérnök

Ángyán József, egyetemi tanár, országgyűlési képviselő

Bagi Béla, országgyűlési képviselő

Bencze Izabella, a KVI volt igazgatóhelyettese

Bencsik János, tatabányai polgármester

Benyhe János, egyetemi tanár

Béres Tamás, lelkész, egyetemi oktató

Czakó Gábor, író

Dárday István, filmrendező

Darvas Béla, egyetemi tanár

Dercze Tamás, újpesti polgármester

Dux László, egyetemi tanár

Egedy Gergely, főiskolai tanár

Ekler Dezső, építész

Elek István, közíró

Ertsey Attila, építész

Fábry Sándor, humorista

Farkas Ádám, képzőművész

Gáspár Csaba László, filozófus, egyetemi oktató

Gazsó Ferenc, egyetemi tanár

Gémesi György, Gödöllő polgármestere

Gerle János, építész

Granasztói György,egyetemi tanár

Gulyás Gyula, filmrendező

Gulyás János, filmrendező

György Lajos, tudományos tanácsadó

Hegedüs Zsuzsa, szociológus

Kajner Péter, közgazdász

Karátson Gábor, festőművész

Kelemen András, országgyűlési képviselő

Kiss Gy. Csaba, irodalomtörténész

Kollár István, egyetemi tanár

Krizsán András, építész

Kurutzné Kovács Márta, az MTA tagja

Lányi András, egyetemi oktató

Lovass Rezső, az MTA tagja

Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke

Mádl Ferenc, a Magyar Köztársaság volt elnöke

Makovecz Imre, építész

Márai Géza, egyetemi tanár

Mellár Tamás, egyetemi tanár

Molnár Oszkár, országgyűlési képviselő

Nádasdy Ferenc, a Nádasdy Alapítvány elnöke

Náray-Szabó Gábor, az MTA tagja

Nógrádi Zoltán, mórahalmi polgármester, országgyűlési képviselő

Osskó Judit, szerkesztő

Ö. Kovács József, történész

Pákozdi Imre, villamosmérnök

Pálinkás József, az MTA tagja, országgyűlési képviselő

Porogi András, tanár, iskolaigazgató

Schneller István, egyetemi tanár

Sipos József, történész, egyetemi oktató

Szakolczai György, professor emeritus

Szebedy Tas, tanár, iskolaigazgató

Szilvási István, orvos, egyetemi magántanár

Sztilkovics Szávó, pilisszentiváni polgármester

Vajna Zoltán, az MTA rendes tagja, a Professzorok Batthány Köre elnökségi tagja

Varga Géza, agrármenedzser

Varga Zoltán Sándor, egyetemi tanár

Vida Gábor, egyetemi tanár

Zlinszky János, alkotmányjogász

Itt letölthető a levél szövege doc formátumban.
 

Képtár térkép

Joomla! Template by Red Evolution - Joomla Web Design