Letöltések

AZ ÖKOPÁRT

alapítva: 2005-ben
„Te magad légy a változás,
amelyet látni szeretnél!”

Hitvallásunk, az Élőlánc Credo


Földbirtok-politika:
Kié legyen a föld?

-----------------
Miért akarjuk megmenteni Kishantost?

>>> a nemzeti vagyonért Sajtóvisszhang


Döbbenetes vagyonleltár
2008. december 04. csütörtök, 04:47
A Fejér Megyei Hírlap cikke

Székesfehérvár
- Az Élőlánc Magyarországért november 14-én konferenciát rendezett a megyeháza dísztermében. Az előadók elsősorban a nemzeti vagyon felélésének folyamatáról, a törvényekben lévő kiskapukról, valamint az önkormányzati vagyon és az ivóvízközművek sorsáról beszéltek.
 
Nem eladó!
2007. december 26. szerda, 23:38

Állampolgári tiltakozás a közvagyon kiárusítása ellenA vagyontörvény megsemmisítését kérik az Alkotmánybíróságtól
2007. October 09. Tuesday, 08:33

Zlinszky János volt alkotmánybíró és Bencze Izabella, a Kincstári Vagyonigazgatóság volt vezérigazgató-helyettese jegyzik azt a beadványt, amely az országgy?lési képvisel?khöz intézett korábbi felhívás 62 aláírója nevében az állami vagyonról szóló 2007.évi CVI.tv megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Tovább...
Ismert, kik döntenek a nemzeti vagyonról
2007. October 14. Sunday, 08:22
Tátrai Miklóst, a Pénzügyminisztérium államtitkárát bízza meg Veres János miniszter a Nemzeti Vagyonkezel? Zrt. vezérigazgatói feladataival. A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács elnöke Nagy János, az ÁPV Zrt. igazgatója lesz. A jelöltek névsoráról a miniszterelnök már tájékoztatta az államf?t.
A Magyar Hírlap cikke.

 Nyolc ember kezében a nemzeti vagyon sorsa
2007. October 14. Sunday, 08:12
Az új jogi szabályozás lehet?vé teszi Magyarország kisemmizését.

Az alkotmány több szakaszát is sérti a szeptemberben életbe lép? új vagyontörvény, ezért a napokban a megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól. A törvény készít?i egy tollvonással felülírták az alkotmányt, s kizárták a nemzetet a saját vagyonával való rendelkezés lehet?ségéb?l. Ez a törvény a kormánynak megadja azt a jogkört, hogy minden felvet?d? problémát kormányrendelettel rendezzen. Minderr?l Zlinszky János volt alkotmánybíró beszélt a Magyar Hírlapnak.Nyílt levél a pénzügyminiszternek
2007. September 19. Wednesday, 09:24
A hatvankét aláíró nyílt levélben fordult Veres János pénzügyminiszterhez. Kérik, hogy amíg a vagyontörvénnyel kapcsolatos alkotmánybírósági határozat meg nem születik ne engedélyezze nemzeti vagyontárgyak értékesítését.
Tovább...
Nyilatkozat a hétf?i Kossuth téri tüntetésr?l
2007. September 11. Tuesday, 10:31
A vagyontörvény ellen fellép? Él?lánc Magyarországért közéleti mozgalom sajnálattal vette tudomásul, hogy az egyre szélesed? társadalmi tiltakozást semmibe véve az Országgy?lés els? ?szi teljes ülésén szavaz a köztársaság elnöke által megfontolásra visszaküldött törvényjavaslatról.
Tovább...

Az Alkotmánybíróságra megy a vagyontörvény
2007. szeptember 13. csütörtök, 09:14
A Magyar Hírlap összeállítása a hétf?i eseményekr?l. Mi történt a Kossuth téren a falakon belül és kívül? A cikkeket itt olvashatja.


1.1 Sajtóanyagok

Sajtóközlemény
2007. September 09. Sunday, 21:08
Általunk ismeretlen forrás alapján egyes sajtóorgánumok arról tudósítanak, hogy az Él?lánc Magyarországért a jöv? héten folytatólagos tüntetésekre készül. Ez nem igaz. Hétf? délután 5 órára meghirdetett Kossuth téri gy?lésünk a parlamenti szavazás végéig tart, jelenlétünkkel a képvisel?ket szeretnénk emlékeztetni felel?sségükre e nagy horderej? döntés alkalmából.
Tovább...A költségvetési hiányt másként is lehet csökkenteni
2007. September 15. Saturday, 15:04
NOL-interjú Lányi Andrással, az Él?lánc Magyarországért mozgalom vezet?jével, 2007. szeptember 8.
Ma
két demonstrációt tartottak Budapesten a kormány reformpolitikája ellen. Az egyiket az Él?lánc Magyarországért szervezte, és a privatizációs tervek, a Nemzeti Vagyontörvény miatt tiltakoznak, a másikon a Nagycsaládosok Országos Egyesülete tüntet "az egészségügy szétverése, a több-biztosítós rendszer kier?szakolása, az iskoláztatás feltételeinek rontása, a tömeges elbocsátások, az esélyegyenl?tlenség növelése" ellen. Az Él?lánc vezet?je, Lányi András szerint van alternatíva. A cikk elérhet? itt.Sajtótükör a szeptember 8-adikai tüntetésekr?l
2007. September 08. Saturday, 20:42
Szeptember 8.-án a Nagycsaládosok Országos Egyesülete délel?tt, az Él?lánc Magyarországért délután tartott tízezres tüntetést Budapesten. Sajtóhírek a demostrációkról.
Tovább...Lányi András a Szólás szabadságában
Az M1 "A Szólás szabadsága" cím? m?sorában Lányi András, az Él?lánc Magyarországért elnökségi tagja vitázott Podolák Györggyel (MSZP), az Országgy?lés Gazdasági Bizottságának alelnökével. Az adás megtekinthet? itt.
Tovább...
Talált tárgyak
Szeptember 8-adikai és 10-edikei tüntetésünkön több tárgyat találtunk. Ha valaki elvesztett valamit és keresi, kérjük, írjon ide vagy hívja a 06-1-215-7121-es számot!


Folytatjuk!!!

Az Országgy?lés ?szi ülésszakának els? napján, hétf? délután t?zi napirendjére másodszor a vitatott vagyontörvényt. Mivel az eddigi hírek szerint lényegi változtatások nélkül készül megszavazni a kormánypárti többség a törvénytervezetet, ezért szeptember 10.-én, hétf?n délután, 17 órakor a Parlament épülete el?tt demostrációt tartunk. (b?vebb információ a demonstrációról itt)Az Él?lánc Magyarországért közéleti mozgalom békés tüntetést rendezett szeptember 8-án, délután 3 órai kezdettel az állami vagyonról elfogadott törvény visszavonása érdekében.

Megmozdulásunkkal annak a hatvan aláírónak a kezdeményezését támogatjuk, akik július 2-án a köztársaság elnökét?l a törvény alkotmánybírósági felülvizsgálatát kérték. Az aláírók (volt vezet? köztisztvisel?k, akadémikusok, polgármesterek, m?vészek, egyetemi tanárok) szeptember 3-i tanácskozásukon az országgy?lési képvisel?khöz fordulnak, hogy ne fogadjanak el olyan törvényt, amely szabad kezet ad a kormánynak a közvagyon – kórházak, kormányzati épületek, közm?vek, iskolák, kulturális létesítmények, továbbá a Nemzeti Földalaphoz tartozó term?földek - kiárusításához. Azért tüntetünk, hogy kezdeményezésükre felhívjuk a szélesebb közvélemény figyelmét.

Az Alkotmány kimondja: a magyar állam tulajdona nemzeti vagyon. Az Országgy?lés felel érte. El?deink alkotása, utódaink öröksége nem arra való, hogy a kormány az adósságait törlessze, s a klientúráját tartsa jól bel?le. Azért tüntetünk, hogy emlékeztessük felel?sségükre a képvisel?ket.

Ha nem sikerül elriasztani a kormányt a nemzeti vagyon üzleti hasznosításától, a közszolgáltatások privatizálásától, a középületek elkótyavetyélését?l, a társadalombiztosítás pénztárának kifosztásától, az ország természeti és kulturális vagyonának részvénytársaságba vitelét?l, akkor itt nemigen marad védeni való – nem a jöv? nemzedékeknek, de már nekünk se. Azért tüntetünk, mert a politika befolyásolásának semmilyen más hatékony eszközével nem rendelkezünk.

Megmozdulásunkon egyetlen politikai jelképet használunk, a nemzet egységét kifejez? háromszín? lobogót. Aki fellépésével ezt az egységet próbálja megbontani, arról tudni fogjuk, hogy nem közénk tartozik. Azért tüntetünk, hogy a széls?séges indulatok felkorbácsolásával ne terelhessék el a figyelmet az ország el?tt álló sürg?s tennivalókról, a kormány felel?sségér?l.

Szeptember 8-án a H?sök terén találkozunk. A felvonulók az Andrássy úton át a József nádor térre mennek, a Pénzügyminisztérium elé, ahová el?re láthatólag 5 óra után érkezünk.
A tüntetést támogatja

a Professzorok Batthyány Körének elnöksége,

a MAGOSZ,

a Magyarországért Egyesület és

az Energiapolitika 2000 Társulat.
Sajtókapcsolat:

Lányi András, Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezd a Javascript használatát, hogy megtekinthesd. , 30/5979-123

Bencze Izabella, Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezd a Javascript használatát, hogy megtekinthesd. , 30/900-2460

 

 

 
További hírek, dokumentumok a témában:


A sírból is visszahozzuk a jöv?t!
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) tiltakozik az egészségügy szétverése, a több-biztosítós rendszer kier?szakolása, az iskoláztatás feltételeinek rontása, a tömeges elbocsátások, az esélyegyenl?tlenség növelése ellen. Szeptember 8-án, szombaton, 10 órától él?láncot alkotunk és a Parlament el?tt tüntetünk.

Az Él?lánc Magyarországért egyetért a kezdeményezéssel és ajánlja, hogy, aki ugyanezen a napon, a délután 3 órai, a közvagyon kiárusítása elleni demonstrációnkra eljön, délel?tt csatlakozzon a NOE él?láncához is.

Információ a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) szeptember 8-ai demonstrációjáról.

A vagyontörvény-tervezetet bírálják a professzorok

Szeptember 3-án, hétf?n 9-kor NEM ELADÓ! címmel tanácskozást rendezett az a hatvan aláíró, aki a vagyontörvény ügyében a köztársaság elnökéhez fordult. Itt hozták nyilvánosságra az országgy?lési képvisel?khöz intézett nyílt levelüket, amelyben a törvény visszavonására és átdolgozására szólítják fel ?ket. A tanácskozásról készült videóösszefoglalót megnézheti itt.
Tovább...

Nyílt levél a képvisel?knek a vagyontörvény ügyében
2007. September 03. Monday, 18:59
A hatvan aláíró szeptember 3-ai, a Battyhány Alapítványnál megtartott tanácskozása után nyílt levéllel fordult az országgy?lési képvisel?khöz. A levél szövege itt olvasható.
Tovább...Az MVM Zrt. a nemzet tulajdona!

Az Energiapolitika 2000 Társulat állásfoglalása az állami vagyontörvényr?l

Társulatunk sokszor dokumentált álláspontja, hogy a kormányzat és az önkormányzatok kizárólag a törvényalkotói és szabályozói funkciók gyakorlásával nem tudják a közösség érdekében indokolt befolyásolást megvalósítani az energetikában. Ezért a magántulajdon mellett szükség van az energiapiacon jelent?s piaci er?t felmutató közösségi (állami, önkormányzati) tulajdonosi jelenlétre is.
Tovább...A közös ló

A kommunizmusban a közösség minden, az egyén semmi volt. Az egyéni gazdát, kisiparost eltaposták vagy szövetkezetekbe kergették...
Lovas Rezs? cikke a közvagyonról a Heti Válaszban.


Állam kontra nemzet?

A rendszerváltás tizennyolcadik évében a magyar állam példátlan merényletet kísérel meg a magyar nemzet ellen: minden vagyonától meg akarja fosztani. A vagyonának maradékától is.
Egedy Gergely cikke a Magyar Hírlapban.

A rossz tulajdonos

?szt?l tavaszig, az Országos Civil Fórum vitaestjein bebizonyosodott, szakpolitikai kérdésekben nincs elvi ellentét a jobb- és a baloldali - valamint az egyoldalúságot elutasító - gondolkodók között. A felszólalók többsége egyetértett abban, hogy az államháztartás kritikus állapota szorosan összefügg a magyar demokrácia hiányosságaival.
Lányi András cikke a Népszabadságban.

A közvagyon védelmében

Felkérés a sajtó munkatársaihoz.

Július elején hatvan közéleti szerepl? – köztük számos akadémikus, országgy?lési képvisel?, polgármester, volt vezet? köztisztvisel? – a köztársaság elnökéhez intézett nyílt levelet tett közzé, melyben az ún. vagyontörvény alkotmányellenessége mellett érvelnek.
Tovább...

 


Közéleti szerepl?k kérik a köztársaság elnökét: ne hirdesse ki a vagyontörvényt!

Félszáz neves közéleti személyiség fordult Sólyom László köztársasági elnökhöz az állami vagyonról szóló, de az Országgy?lés által érdemi vita nélkül elfogadott törvény el?zetes normakontrollja érdekében, többek közt az állam tulajdonát képez? középületek eladásának megakadályozásáért.
Tovább...

 


Töltse le a szeptember 8-ai rendezvény plakátját!

Innen letöltheti szeptember 8-adikai tüntetésünk plakátját, mely egyben A kisúgó újabb számának címlapja is. Kérjük, küldje tovább ismer?seinek is!
Kép formátum
Pdf formátum

 


 

 

 Publikációk

Vagyonvita az éjszakai órákban

Az el?z? két hétben mintegy 15 képvisel? jelenlétében, szigorúan az éjszakai órákban lezajlott az állam vagyonáról szóló új törvényjavaslat általános és részletes vitája a parlamentben. Úgy gondolom, ez a megoldás is egyértelm?en tükrözi azt a képet, ahogyan a kormánykoalíció a nemzet vagyonának sorsát kezeli. Szinte titokban, a nyilvánosság kizárásával, lehet?leg olyan id?ben, amikor a parlamenti vitát nem közvetíti a televízió.
Tovább...
Publikációk

A vitatott törvényjavaslat az állami vagyonról

Július 2-án hatvan neves közéleti személyiség fordult a köztársaság elnökéhez, hogy ne hirdesse ki az állami vagyonról szóló törvényt. A köztársasági elnök a javaslatot visszaküldte az Országgy?lésnek megfontolásra, jelenleg végszavazásra vár. A javaslat és a kapcsolódó anyagok olvashatók az Országgy?lés honlapján.
Maga a törvényjavaslat innen tölthet? le.

Tovább...
Publikációk

Milyen vagyontörvényt szeretnénk?

Molnár Oszkár országgy?lési képvisel? önálló törvényjavaslatot nyújtott be "A Magyar Állam tulajdonában álló nemzeti vagyonról és a tulajdonosi joggyakorló szervezetr?l". Ez a törvény alkalmas lenne arra, hogy a hatvan aláíró által kifogásolt vagyontörvény helyett valóban felel?sen rendelkezzen az Országgy?lés a közvagyonról.
A javaslat és a kapcsolódó anyagok olvashatók az Országgy?lés honlapján.
Maga a törvényjavaslat innen tölthet? le.

Tovább...
Publikációk

Kinek az érdeke az állami vagyon széthordása?

A kormány gyakorlatilag egyszerre nyújtotta be az Országgy?lésnek az állami vagyonról szóló törvényjavaslatát, és az új kormányzati negyed megvalósításához szükséges országgy?lési felhatalmazás iránti határozati javaslatát. Érdemes mindkét indítvány kapcsán elgondolkodni néhány dolgon. Els?sorban azon, hogy kinek az érdeke határozza meg a jöv?t? Két érdekelt van alapvet?en: a nemzet és az államhatalom központi végrehajtó szervezete, a kormány. Hogy nem elegáns szembeállítani a két érdeket? Valóban nem.
Dr. Bencze Izabella cikke a Magyar Nemzetben

Tovább...
3.0 Az ökopolitika hírei

Fellépés a vagyontörvény ellen

Szeptember elejét?l újabb tiltakozó akciók lesznek a vagyontörvény ellen neves gazdasági szakemberek és közéleti személyiségek vezetésével. A parlament jöv? hónap közepén kényszerül újratárgyalni a törvényt, mivel azt júliusban Sólyom László köztársasági elnök nem volt hajlandó aláírni.
Cikk a Magyar Nemzetben.

Tovább...
Publikációk

A nemzet vagyona és vagyontalansága

Az alkotmány szerint az állami tulajdonú vagyonnal az államnak úgy kell gazdálkodnia, mint a nemzet által rábízott vagyonnal, amelyet csak kezel, de amellyel nem rendelkezhet kizárólag sajátjaként, mert az nem az övé. A nemzet el?tt pedig elszámolási kötelezettsége van.
Dr. Bencze Izabella cikke a Magyar Nemzetben

Tovább...
Publikációk

Lányi: A kormány legkártékonyabb döntése

Megkongatta a vészharangot Lányi András egyetemi tanár, az Él?lánc mozgalom elnökségi tagja, mert úgy látja: az új vagyontörvény-javaslat betet?zi a Gyurcsány-kormány eddigi politikáját, és lehet?vé teszi a nemzeti vagyon ellen?rizhetetlen kiárusítását. Lányi úgy véli, mindez ellentétes az ország érdekeivel és az alkotmánnyal.
Interjú a Magyar Nemzetben.

Tovább...
Publikációk

Mefisztói törvény

A Magyar Köztársaság Országgy?lésének kormánykoalíciós többsége június végén elfogadta az új, állami vagyonról szóló törvényt. Nem t?nt fel az igennel szavazóknak, hogy az alkotmány állami tulajdonról, de a nemzet vagyonáról rendelkezik. Hogy miért fontos ez a tény? Azért, mert az alkotmány értelmezése szerint a vagyon nem az államé, hanem a nemzeté.
Dr. Bencze Izabella cikke a Heti válaszban

Tovább...
Publikációk

Kormány kontra kormány

A kormányzati negyed megvalósításának a kormány által hangoztatott legf?bb indoka a költséghatékonyság. A hétköznapi ember azt gondolná, hogy ez esetben konkrét számok, alapos számítások állnak a háttérben, s az állampolgárok és a szervezetek befizetéseib?l származó pénzeszközök felhasználásának sorsa ezeken a kormányzati elemzéseken nyugszik.
Dr. Bencze Izabella cikke a Heti válaszban

Tovább...
 
Nyolc ember kezében a nemzeti vagyon sorsa
2007. október 14. vasárnap, 09:12
Az új jogi szabályozás lehetővé teszi Magyarország kisemmizését.

 

Az alkotmány több szakaszát is sérti a szeptemberben életbe lépő új vagyontörvény, ezért a napokban a megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól. A törvény készítői egy tollvonással felülírták az alkotmányt, s kizárták a nemzetet a saját vagyonával való rendelkezés lehetőségéből. Ez a törvény a kormánynak megadja azt a jogkört, hogy minden felvetődő problémát kormányrendelettel rendezzen. Minderről Zlinszky János volt alkotmánybíró beszélt a Magyar Hírlapnak.

 
Galádságok galádsága
2007. október 01. hétfő, 00:56
Tömegeket vitt az utcára az Élőlánc Ökopárt, amikor múlt héten tüntetést szerveztek a nemzeti vagyon tervezett kiárusítása ellen. Lányi András írót a jogtalan privatizációról, a néma Fideszről és a hangos szélsőjobboldalról kérdeztük.
 
A költségvetési hiányt másként is lehet csökkenteni
2007. szeptember 15. szombat, 16:04
NOL-interjú Lányi Andrással, az Élőlánc Magyarországért mozgalom vezetőjével, 2007. szeptember 8.
Ma két demonstrációt tartottak Budapesten a kormány reformpolitikája ellen. Az egyiket az Élőlánc Magyarországért szervezte, és a privatizációs tervek, a Nemzeti Vagyontörvény miatt tiltakoznak, a másikon a Nagycsaládosok Országos Egyesülete tüntet "az egészségügy szétverése, a több-biztosítós rendszer kierőszakolása, az iskoláztatás feltételeinek rontása, a tömeges elbocsátások, az esélyegyenlőtlenség növelése" ellen. Az Élőlánc vezetője, Lányi András szerint van alternatíva. A cikk elérhető itt.
 
Sajtótükör a szeptember 8-adikai tüntetésekről
2007. szeptember 08. szombat, 21:42
Szeptember 8.-án a Nagycsaládosok Országos Egyesülete délelőtt, az Élőlánc Magyarországért délután tartott tízezres tüntetést Budapesten. Sajtóhírek a demostrációkról.
 
A kormány legkártékonyabb döntése
2007. szeptember 01. szombat, 11:31
Megkongatta a vészharangot Lányi András egyetemi tanár, az Élőlánc mozgalom elnökségi tagja, mert úgy látja: az új vagyontörvény-javaslat betetőzi a Gyurcsány-kormány eddigi politikáját, és lehetővé teszi a nemzeti vagyon ellenőrizhetetlen kiárusítását. Lányi úgy véli, mindez ellentétes az ország érdekeivel és az alkotmánnyal.
 


Képtár térkép

Joomla! Template by Red Evolution - Joomla Web Design