Letöltések

AZ ÖKOPÁRT

alapítva: 2005-ben
„Te magad légy a változás,
amelyet látni szeretnél!”

Hitvallásunk, az Élőlánc Credo


Földbirtok-politika:
Kié legyen a föld?

-----------------
Miért akarjuk megmenteni Kishantost?

Kiáltvány
2008. szeptember 13. szombat, 20:01
Share/Save/Bookmark
Mi, a 2008. szeptember 13-án megtartott, a nemzeti vagyon tulajdonosainak első gyűlésén megjelent állampolgárok – közfelkiáltással – elfogadtuk a következő kiáltványt:
  1. Követeljük, hogy az Országgyűlés haladéktalanul helyezze hatályon kívül az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvényt, és hozzon társadalmi párbeszéden és közmegegyezésen alapuló, az Alkotmány szellemének megfelelő új törvényt!
  2. Követeljük, hogy a Kormány, és az irányítása alatt álló tulajdonosi joggyakorló szervezet haladéktalanul és teljes mértékben függessze fel a nemzeti vagyon további privatizálását mindaddig, amíg az Országgyűlés nem hozza meg az új, nemzeti vagyonról szóló törvényt!
  3. Követeljük, hogy a nemzeti vagyon gazdálkodásáért felelős minden szervezet és személy maradéktalanul tartsa tiszteletben azt a tényt, hogy az állam tulajdona a nemzet, és nem a kormány, vagy a parlament vagyona!
  4. Követeljük, hogy a Kormány haladéktalanul hozza nyilvánosságra a nemzeti vagyon jelenlegi összetételét és összértékét, a megszűnt ÁPV Zrt és az újonnan alakult MNV Zrt mérlegét, a törvény alapján kötelezően elkészítendő vagyongazdálkodási stratégiát, és számoljon el a nyilvánosság előtt tételesen az állami vagyonról szóló törvény elfogadása óta eltelt időszak alatt történt privatizációról.

A nemzeti vagyon tulajdonosainak első gyűlése úgy határozott, hogy a fenti kiáltványt külön is eljuttatja az országgyűlés elnökének, a miniszterelnöknek és a pénzügyminiszternek. Egyben felkéri a sajtót, segítsenek abban, hogy a kiáltvány tartalma megismerhető legyen minden magyar állampolgár számára.
 

Képtár térkép

Joomla! Template by Red Evolution - Joomla Web Design