Letöltések

AZ ÖKOPÁRT

alapítva: 2005-ben
„Te magad légy a változás,
amelyet látni szeretnél!”

Hitvallásunk, az Élőlánc Credo


Földbirtok-politika:
Kié legyen a föld?

-----------------
Miért akarjuk megmenteni Kishantost?

>>> a közösségi közlekedésért Állásfoglalások Nyílt levél a miniszterelnökhöz
Nyílt levél a miniszterelnökhöz
2006. szeptember 04. hétfő, 22:24
Share/Save/Bookmark
A Cuha-völgyi Vasút Védnöki Testülete és az Élőlánc nyílt levélben fordult Gyurcsány Ferenc miniszterelnökhöz a vasúti szárnyvonalak tervezett felszámolása ügyében. Gyurcsány Ferenc Úr
miniszterelnök részére
Miniszterelnöki Hivatal
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér


Miniszterelnök Úr!

Köztudott, hogy a vasút jövőjével kapcsolatos kormányzati elképzelések sokakban megütközést keltettek. Az érintettek különösen egyes szárnyvonalak megszüntetése ellen hoztak fel nyomatékos érveket. A tervezett döntésekkel kapcsolatos széles körű társadalmi egyeztetés mégis elmaradt. Jól tudjuk, hogy erre nem most, hanem a döntéselőkészítés korábbi szakaszában kellett volna alkalmat találni. A kormányba vetett bizalmat azonban erősítené, ha az ellenvéleményeket megismerve Önök késznek mutatkoznának a nyilvános párbeszédre és álláspontjuk felülvizsgálatára. Ezzel a kéréssel fordulunk most Miniszterelnök Úrhoz.

A napvilágot látott terveket sokan és joggal kifogásolják. Úgy tűnik, a közszolgálati feladatainak költségvetési források híján megfelelni egyre kevésbé képes szolgáltatások hanyatlására a választ a kormány a szolgáltatások körének további korlátozásában keresi. Alulírottak ezzel szemben azt kívánjuk, hogy a vasút jövőjéről azoknak a kedvező lehetőségeknek a mérlegelésével határozzanak, amelyek jegyében Európa-szerte a kötöttpályás közlekedés megújulását tűzték napirendre:

- Az európai kormányok kötelezettséget vállaltak országaik üvegházgáz kibocsátásának mérséklésére: ez megköveteli a súlyosan környezetterhelő gépkocsiforgalom csillapítását, a teher- és személyforgalom vasútra terelését, a támogatási rendszer ennek megfelelő átállítását.

- Számottevő uniós források állnak rendelkezésre a nemzetközi közlekedési kapcsolatok fejlesztésére, ezeket a vasúthálózat korszerűsítésére kell fordítani.

- A regionális és elővárosi közlekedés intermodális rendszerének megteremtése – új súlypontokkal, ütemes menetrenddel, egységes szervezeti rendben – jelentősen növelné a vasúti szolgáltatások iránti igényt, egyúttal enyhítené az agglomerációs övezetekben kialakult közlekedési káoszt.

Sajnálattal látjuk, hogy a most meghirdetett reformok kiindulópontját nem a jövő lehetőségei, hanem a múlt kényszerpályái képezik.

Tartunk tőle, hogy a rövid távon remélt megtakarítások hosszabb távon pazarlónak bizonyulnak: hozzájárulnak a nagy hagyománnyal rendelkező és a jövőben nélkülözhetetlen közszolgáltató hálózat leromlásához. Ezért tisztelettel felhívjuk Miniszterelnök Úr és munkatársai figyelmét az Élőlánc Magyarországért közéleti mozgalom által felkért szakértők javaslataira, amelyeket e levél melléklete tartalmaz. Kérjük, legyen meggyőződve róla, hogy kezdeményezésünkben a vasút jövője felett érzett aggodalmon kívül semmilyen más szándék nem játszott szerepet.

Engedje meg végül, Miniszterelnök úr, hogy felhívjuk a figyelmét azokra a tényezőkre, amelyeket a vasúti mellékvonalak megszüntetését szorgalmazó terv készítői nem vettek figyelembe:

- A vasúti hálózat egységességének szempontjait (a bezárások újabb zsákvonalakat hoznak létre, pl. Győr-Veszprémvarsány, Eger-Szilvásvárad).

- A jelenlegi forgalmi adatokat és az érintett szakaszok egyéb jellemzőit (az intézkedések jelentős utasforgalmat bonyolító elővárosi, ill. ráhordó szakaszokat is érintenek: pl. Veszprémvarsány – Bakonyszentlászló, Somogyszob – Nagyatád).

- Régiós érdekeket: tervezett nemzetközi összeköttetések válnak lehetetlenné (pl. Balassagyarmat – Ipolytarnóc Szlovákia felé, Zalaegerszeg – Rédics, Szombathely – Bajánsenye Szlovénia felé).

- Kiépítésre érdemes, többek között idegenforgalmi szempontból jelentős városközi és távolsági összeköttetések lehetősége szűnik meg (pl. Győr – Balaton, Győr – Esztergom).

- Jelentős áruszállítási teljesítményt nyújtó vonalat számolnának fel (Almásfüzitő – Esztergom).

A levelünkben érintett kérdésekben javasoljuk és kérjük, hogy még a döntés előtt biztosítsák a nyilvános, érdemi párbeszéd lehetőségét az érintett települések önkormányzatainak, valamint az érintett szakmák és tudományos ágazatok szakembereinek bevonásával.

Bakonyszentlászló, 2006. szeptember 2.

Őszinte tisztelettel:

Kancsal Károly
A Cuha-völgyi Vasút Védnöki Testületének képviseletében

Lányi András
Az Élőlánc Magyarországért Elnöksége nevében
 

Képtár térkép

Joomla! Template by Red Evolution - Joomla Web Design