Letöltések

AZ ÖKOPÁRT

alapítva: 2005-ben
„Te magad légy a változás,
amelyet látni szeretnél!”

Hitvallásunk, az Élőlánc Credo


Földbirtok-politika:
Kié legyen a föld?

-----------------
Miért akarjuk megmenteni Kishantost?

>>> épített környezetünkért Beszámoló Mi történik a Király utcában?
Mi történik a Király utcában?
2006. február 18. szombat, 19:10
Share/Save/Bookmark
Mi is történik itt tulajdonképpen? A világörökség részét képző terület szomszédságában, műemléki környezetben több házat kívánnak elbontani a gazdaságosabb és XXI. századi rehabilitáció nevében. Ha az ember a sajtóból elkapja a félmondatokat, akkor érdekes kép bontakozik ki.
2006. február 14., 15., 16., 17., 18., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 27., 28., március 01., 03., 05., 07., ...
a legfrissebb események

TILTAKOZÁS

A hatóságok jóváhagyásával már nemcsak a régi pesti zsidónegyedet rombolják, hanem a Király utca másik, VI. kerületi részét is. Néhány napja az eddig teljesen megbontatlan kisvárosias karakterű Vasvári Pál utcában, a 4. szám alatt egy műemléki védelemre éppen előkészített, rendkívül szép és ép egyemeletes klasszicista lakóházat bontottak le.

Hamarosan sor kerül a mellette álló lakóházra is. Ez a Vasvári Pál utca 2. és a Király u. 40. sz. alatti sarokház 1844-ben épült Hild József tervei alapján. A háromemeletes, klasszicista eredetű, körbezárt udvaros épület szervesen illeszkedik a hasonló magasságú és jellegű, többnyire két-, háromemeletes műemléki házakkal szegélyezett Király utcába. A tervek szerint a két ház helyén egy nyolcemeletes, 99 lakásos újabb monstrum épül fel.

Történik mindez annak ellenére, hogy a kerületi Önkormányzat jelenleg is érvényben levő Szabályozási Terve előírja, hogy a „jelenlegi beépítés karakterének megóvása érdekében meglévő épület lebontása esetén, a helyén épülő új épület főbb beépítési paraméterei egyezzenek meg az elbontott épületével." Kérjük, hogy a 19. századi klasszicista Pestnek ez a jellegzetes épülete kapjon ideiglenes műemléki védelmet!

Csak emlékeztetőül: az utóbbi időben az UNESCO által is védett Belső-Terézvárosban és Belső-Erzsébetvárosban nyolc gyönyörű műemléki színvonalú épületet bontottak le, egyet megcsonkítottak. A nyolc lebontott ház közül – a Vasvári Pál utca 4-t is beleszámítva – hat a 19. század közepén épült!

Ismételten kérjük a bontások illetve az engedélyezési eljárások azonnali leállítását a műemlékké nyilvánításra előkészített épületeknél, illetve az indokolt esetekben a védelem azonnali elrendelését és érvényesítését.

2006. január 29.

A klasszicista épület 1844-ben, Hild József tervei alapján épült, a közvetlen szomszédságában álló épület pedig egyedi mûemléki védelem alatt áll. A törvények értelmében mûemléki környezetnek minõsülõ területen ezért csak akkor adható ki a bontási engedély, ha ahhoz a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) hozzájárul. 2004 októberében úgy adott ki a VII. kerület jegyzõje bontási engedélyt, hogy errõl az örökségvédelmi hivatalt nem tájékoztatták. Ezért törvénytelen az engedély. Az ÓVÁS! jogorvoslatért az ügyészséghez fordult.

Az ügyet bonyolítja, hogy jog szerint a bontási jogot az építtetõ "jóhiszemûen" szerezte és gyakorolhatja is, mivel a felülbírálatra és a határozat visszavonására lehetõséget biztosító elévülési idõ már letelt.

Hogy az ügy nem egyedi baleset, azt bizonyítja a környéken elõfordult több jogsértés is.

Tavaly mûemlékké nyilvánította a KÖH (többek között) az Akácfa utca 47 és 49-es házakat is (rossz állapotú, ám értékes, romantikus épületek). Ezekre adott ki bontási engedélyt a VII. kerület számára a VI. kerület jegyzõje. Ezúttal megkérte szabályosan a KÖH hozzájárulását, melyet az természetesen elutasított. Az engedélyt a jegyzõ mégis kiadta. A KÖH most (még hat hónapos elévülési idõn belül) megtámadta a határozatot. Eredmény még nincs. A stílus itt is figyelemre méltó. Nem védett a mellettük álló 51. sz. ház (mellyel gyönyörû egységet alkotnak), a bontási engedélyt erre is kiadták.

A Dob utca 19. sz alatti ház mûemlék. Benne volt a Szóda, amely a házat meg akarta venni, azzal, hogy azt rendbe hozza, és benne kávéházat, kulturális ifjúsági szórakozóhelyet üzemeltet. A házat az önkormányzat nem adta el, a Szóda bérleti viszonyát megszüntette. A ház pedig a mellette folyó építkezés következtében az összedõlés határára került.

(GJ)

Az alábbiakban az ügy fejleményeit megérteni segítõ hivatkozásokat adunk közre. Ahol szükségesnek látjuk, ott megjegyzéseket is teszünk. A sort folymatosan.

2006. február 14., 15., 16., 17., 18., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 27., 28., március 01., 03., 05., 07., ...
a legfrissebb események

2006. február 14.

Kiáltvány és nyilatkozat
képgaléria az Építészfórumon


2006. február 15.

Demszky Gábor fõpolgármester közleménye


2006. február 16.

Bozóki András, a kulturális tárca vezetõje nyílt levelet írt a VI. kerület polgármesterének, mert szerinte õ az egyetlen ember, aki megakadályozhatja, hogy a bulldózerek martalékává váljon a ház. Nos, ez egy másik jelenség, ami ellen határozottan fel kell lépni. Igaz ugyan, hogy éppen véletlenül jó oldalon áll a miniszter úr, de az ilyen és ehhez hasonló ügyek éppen azért alakulnak ki, mert a politikus kézi vezérléssel igyekszik irányítani a közigazgatási ügyeket is. Építéshatósági ügybe a POLGÁRMESTERNEK SEMMILYEN BELESZÓLÁSA NEM LEHET. Ez csakis a jegyzõ hatásköre. Õt utasítani nem lehet. (Amiért ez mégis mindig rendre megtörténik, az Élõlánc programja függetlenítené az építéshatóságokat a helyi önkormányzatoktól.) Bozóki tehát igen szomorú gyakorlatot folytat. A politikus feladata a jogalkotás (csináljon olyan jogi környezetet, amiben nem bontják el az ilyen házakat), de a végrehajtásnál CSEND a neve.

A Hírszerzõ részletesen foglalkozik az üggyel és a megszólaló közéleti személyiségeket is idézi.

Az index.hu beszámolója.


2006. február 17.

Megbilincseltek egy aktivistát a jelenléti tüntetésen (képriport az RTL Klubon). Aktivistáink ügyeletet tartanak a megkezdett bontás óta.

Oly sokszor tapasztalható, s az ügyben most remekül tetten érhetõ a tájékoztatásban korrekt politikai cenzúra: www.mno.hu Tudniillik, egy párt nevét és törekvéseit a tájékoztatásra szakosodott szervezet ne közvetítse az olvasók felé.

A Hírszerzõ beszámolójából már több kiderül.
A HVG beszámolója, a Népszabadság beszámolója,


2006. február 18.

Beszámoló és helyszíni riportok a Kossuth Rádió 16 órájában a Király utcai Hild ház bontásáról és a tiltakozásról, helyszíni riportokkal.
Lejátszáshoz RealPlayer szükséges. Az ingyenes szoftver leölthetõ itt


2006. február 20.

Mégsincs Rekviem? - Felfüggesztik a Király utca 40. bontását
Riport a Klub Rádióban


2006. február 21.

Az ügyészség óvást nyújtott be a Király utca 40. alatt álló épület lebontása ellen.
Cikk a Hírszerzõn

Lánc, lánc, élõlánc
Képgaléria az Építészfórumon


2006. február 22.

Gerle János az Élõlánc Magyarországért képviseletében a Király utcai védett épület ügyében nyílt levelet intézett a Belügyminiszterhez.
Nyílt levél a Belügyminiszterhez

A budapesti Király utca 40. sz. alatt álló ház bontásának elõkészítése során a VI. és VII. kerület elõljárói egymással összejátszva keresték meg az eljárási jogban azt a hézagot, amelyen átcsúszva a jogellenes bontási határozat végrehajtható. A kulturális örökség elleni merénylet megakadályozásához a jog eszközei elégtelennek bizonyultak.
Az Élõlánc Magyarországért sajtóközleménye


February 22, 2006 1:14 PM
To: Gyurcsány Ferenc

Tisztelt Miniszterelnök Úr!
a Király utca 40. sz. épület esetében az országos médiában tegnap délután közzétett ügyészségi óvás a bontás azonnali leállításáról rendelkezett annak szabálytalanul történt engedélyezése miatt. A VI.
kerület alpolgármestere, Fürst György tegnap a sajtó elõtt nyilatkozott arról, hogy amennyiben a bontás megszüntetésérõl ügyészi állásfoglalás intézkedik, a bontást leállítják. A bontási munka a ma reggeli munkakezdéstõl a bejelentések ellenére tovább folytatódik. Most csak néhány napi bontásra van szükség, hogy a ma még megmenthetõ épület örökre eltûnjön Budapestrõl. A mai állapot még alkalmas a helyreállításra, a néhány nappal késõbbi állapotban ezt más senki nem láthatja ésszerû döntésnek. A bontás gyors ütemben folytatódik! Kérem, hogy azonnali intékedésükkel haladéktalanul hárítsák el a károkozást, szerezzenek érvényt a jognak .
Az ügy SOS, két nap alatt teljesen eltûnhet a ház!
Kérem az ügyben szíves közbenjárását!

Köszönettel,
Vida István

(Választ lásd alább)


2006. február 23.

Már csak a terézvárosi vezetésen múlik a Király utcai Hild-ház sorsa, mivel az építési hatóságként eljáró VII. kerület visszavonta a bontási engedélyt.
Cikk a Hírszerzõn

Demszky Gábor levele Lamperth Mónika belügyminiszterhez
Az Építészfórumon

Válasz a fenti levélre (február 22.)

Tisztelt Vida István Úr!

A Király utca 40. sz. alatti épület körül kialakult helyzetrõl tájékoztató e-mailjét köszönettel megkaptuk. Az ügyben a hatáskörrel rendelkezõ Közigazgatási Hivatal, a KÖH, és a törvényességi felügyeletet gyakorló Fõvárosi Fõügyészség a szükséges intézkedést megtette. Tehát az Ön által kért azonnali intézkedést az illetékes hatóságok meghozták.

Üdvözlettel:
Fóti Péter
vezetõ-tanácsos
Miniszterelnöki Titkárság, a Miniszterelnök Ügyfél-kapcsolatainak Titkársága


Kommentár
A miniszterelnökségrõl érkezett válasz néhány kiigazításra szorul. A Fõvárosi Fõügyészség az óvást elküldte a hetedik kerületi jegyzõnek kedden, ezzel a maga részérõl az ügyben folytatott tevékenységét befejezte. A Közigazgatási Hivatal kijelölte az életveszélyesség felülvizsgálatára a XIII. kerületet, egyébként nem foglalkozik az üggyel. A KÖH a maga részérõl a szükséges lépéseket igyekszik megtenni, ebben a kerület közremûködése nem nevezhetõ készségesnek.

A helyzet a következõ:

1. A szabálytalan bontási engedélyt az ügyészségi óvás gyakorlatilag megsemmisítette, új eljárásra kötelezte a hatóságot. Ebbe természetesen be kell vonni a KÖH-t, vagyis ezen az úton a bontás nem folytatható.

2. Az akut életveszély esetén az önkormányzat köteles azt elhárítani. Azért kért segítséget a VI. kerület a XIII.-tól (a Közigazgatási hivatal közvetítésével), hogy segítsenek igazolni a "csak bontással elhárítható életveszély" tényét. Ez a soronkívüli szakértés folyik, kimenetele borítékolható.

3. Az életveszély elhárítása addig is folyik, ennek pontos mibenlétérõl nem szerezhetünk tudomást, ezeket a munkákat az építési naplónak kell rögzítenie az összes napon végzett munkával együtt, de ezeknek a (jelenleg hozzá nem férhetõ) adatoknak a megbízhatósága kérdéses lehet. Mindenesetre ma több munkás hárítja el az életveszélyt, mint amennyi eddig elõidézte – két héttel ezelõttig akut életveszély nem állt fenn!!! Hiszen akkor az önkormányzatnak lépnie kellett volna.

4. A KÖH kiharcolt egy helyszíni szakértõi szemlét, ennek eredményét kíváncsian várjuk (ha a szakértõk valóban be tudnak jutni a házba).

(GJ)


2006. február 24.

A bürokrácia hálójában elvész az igazság
Cikk a Hírszerzõn

Az új eljárást a XIII. kerület folytatja le, a Terézvárosi polgármester kitart amellett, hogy az épület menthetetlen
Cikk a Hírszerzõn

Azonnali ideiglenes védelem hét erzsébetvárosi ingatlannak
A KÖH közleménye

Az építési hatóság veszélyelhárítási munkákat írt elõ, de a bontást nem engedélyezte.
Cikk a Hírszerzõn

A XIII. kerület kiadta az engedélyt az életveszélyt elhárító munkákra. Az építési törvény szerint ehhez is a KÖH hozzájárulása szükséges. Vagyis ez újra szabálytalan bontási engedély, hétfõn (!) lehet fellebbezni a Közigazgatási hivatalnál. A KÖH szakértõit ma nem engedték be (!) az építési területre, elvégre országos hatáskörû, az itteni bontás ügyében illetékes hatóságról van szó, miért ne maradjanak a kerítésen kívül. (A kérdést feltettem a polgármester úrnak a sajtótájékoztatón, készíthet-e szakvéleményt a KÖH is, azt mondta, ez már nem rajta, hanem a XIII. kerületen múlik. A KÖH az ügyben mindkét kerülettel felvette a kapcsolatot. Hiába.)

A KÖH továbbra is elrendelheti az épület egyedi ideiglenes védelmét, amellyel minden bontási-építési munka elsõfokú engedélyezésének a joga is átszáll rá.

A mai munkákra semmilyen engedély nem volt, hiszen azon az alapon, hogy a polgármesternek a kezében van két-három statikai szakvélemény (jogerõs bontási engedély nélkül) dolgozni nem lehet. Az életveszély elhárításra csak ma délután adott (szabálytalan) engedélyt a XIII. kerület.

A mai napon a munkások a Vasvári Pál utcai fõpárkányt lazították hátulról, a padlás felõl. A holnapi életveszély elhárítási munka célja a meglazult fõpárkány eltávolítása.

A holnapi munkához a polgármester úr lakókat tájékoztató, elõredatált (!) levele szerint a Vasvári Pál utcát lezárják a munkát végzõ autódaru elhelyezése miatt. Autódaru a Nagykörúton belül csak fõvárosi közterületfoglalási és útvonalengedéllyel tartózkodhat. Kérdés, hogy ezt ma délután beszerezték-e a VI. kerület dolgozói, vagy illegálisan fognak daruzni. Mert akkor félõ, hogy elviszi a darujukat a rendõr.

A Király-bál számára (az autódarunál minden esetre elõbb) lefoglalt területen tehát csak óvatosan lehet majd vad táncfigurákat végrehajtani.

(GJ)


2006. február 25.

Királyi bál - Áll a bál, ál a b-ál(l)vány.
Sírva vigad a magyar! A bontási határozat visszavonása ellenére abban a különleges élményben lehet részünk, hogy "életveszély elhárító munka" keretében bontják tovább a Király u. 40.-et. A Kajmán-szigetek mellett idén Magyarország lehet az esélyes az "év jogállama" címre. Aki nem hiszi, szombaton utánajárhat.
Meghívó a bálra

Minthogy tegnap (24-én) este egymásnak ellentmondó hírek érkeztek a mai bontásról (korlátozott-e, mire, vagy korlátlan), az azonnali óvintézkedés eredményeképpen ma 10 órakor összegyűlt a házvédők egy csoportja a helyszínen, hogy szükség esetén közbelépjen. A mai bontást irányító vállalkozó a XIII. kerületi szakvélemény utasításainak megfelelően a Vasvári Pál utcai oldalon bontotta le a homlokzati főfal tetején lévő, kőlapokból álló párkányt (ugyanerre a Király utcai oldalon holnap kerül sor a tájékoztatása szerint). Ehhez a munkához 11 előtt megérkezett az autódaru, behatolt az utcába, kissé ráfordult a szomszéd telekre, minderről sok videó készült, MTV1 beszámolt az eseményről. A fal tetején fekvő kőlapok nagyobbik és vastagabbik fele feküdt fel a falra, ezért - a szemben lévő ház tetejéről - közelről nézve sem tűnt reálisnak az életveszély. Ha mégis volt veszély (ahogy a statikus szakvéleménye állítja), akkor azt a tegnapi munkák, de elsősorban az ezt megelőző bontás okozták, amikor a párkányról leszedték a talpgerendákat és az azokra támaszkodó fedélszéket. Vagyis lehetett volna úgy bontani, hogy ne hozzanak létre életveszélyes helyzetet.

A daru érkezését megelőzően behajtott a szigorúan őrzött udvarra egy személygépkocsi, amelyből a bontási munkák külsőségeihez közvetlenül nehezen illeszthető fiatal pár szállt ki, akiket a jelenlévő hivatalos emberek nagy tisztelettel köszöntöttek. Hamarosan megjelent az alpolgármester úr igen-igen luxus autója is. Az utcasarkon álldogáló házvédők szívmelengető jelenet tanúi lehettek, amikor az alpolgármester úr baráti puszival köszöntötte a fiatalokat. Később fény derült a rejtélyre, amikor suttogás révén elterjedt, hogy ők a tervezett új épület építtetői. Az mindenképpen örvendetes, hogy alpolgármester úr munkaidőn kívül is ilyen érdeklődést tanúsít az életveszély elhárítása iránt.

A téli időjárás és az utcát elfoglaló autódaru az esti bál sikerét nem csökkentette. A szervezők a rövid idő alatt nagyszerű munkát végeztek, kiváló zenészekről, álarcokról, forralt borról és filmekről gondoskodtak.

Az épület helyzete most nehezen áttekinthető. A tető (jogtalan) és a párkány (felesleges) lebontásával a homlokzati főfal ki van téve az időjárásnak, ami az állagát károsítja. További bontásra - tudomásunk szerint - nincs semmilyen (se szabályos, se szabálytalan) engedély.

(GJ)


2006. február 27.

Strausz Borbála bérből és fizetésből élő terézvárosi állampolgár szombat délben a Király utca 40. előtt megállt. Aznap mindenki ezt tette, merthogy a tetőtlenre bontott épület elé - az életveszély azonnali elhárítására - toronydaru érkezett.
Strausz Borbála utcája a Népszavában


2005. február 28.

Király Residence névre hallgat majd a Király utca 40. alatt található, Hild-ház helyére tervezett lakóingatlan. Az építkezést azonban csak akkor tudják megkezdeni, ha a terézvárosi önkormányzat megkapja az engedélyt a bontás folytatására.
A Király Residence kínálatában az újépítésű ingatlanokra jellemző valamennyi szolgáltatás megtalálható a portaszolgálattól kezdve, egészen a rendezett belső parkig. A telekre nyolcemeletes társasházat terveznek, amiben 95-100 lakás kap majd helyet - mondta el az Indexnek az Autóker értékesítési részlege. A luxuslakások négyzetméterára átlagosan 600 ezer forint. Várhatóan teremgarázs is tartozik majd a házhoz, az autóbeálló helyeket 4-5 millió forintért szeretnének értékesíteni. A társaság tervei szerint 2008-re készül el a beruházás, ha a visszavont bontási engedély körüli bonyodalmak nem szólnak közbe.
A cikk és a hirdetés az indexen

A hirdetésben levő telefonszám és webcím (www.kiralyresidence.hu - amely még nincs tartalommal feltöltve) "tulajdonosa" a Com.Unique Kft., amely Autóker-érdekeltség. A cég honlapján ezt olvashatjuk: "Az Autóker-csoporthoz tartozó Com.Unique Kft. az olcsóbb és jobb minőségű telefon-, illetve Internet-szolgáltatás biztosítására alakult. A cég elsősorban az Autóker üzleti partnerei és vásárlói kiszolgálására jött létre, a liberalizált távközlési piac azonban szélesebb mozgásteret enged a számára."
(LB)


2006. március 1.

A teljes jogi káosz miatt újabb tüntetések szervezése várható még a héten a Király utcában. 28-án folytatódott a teljesen illegális bontás, a zárófödém egy szakaszát kiemelték, a kibontott anyagot az amúgy életveszélyesnek minősített alsó födémre terhelték.

Az ügyben illetékes XIII. kerület illetékes műszaki vezetője közölte, hogy csak akkor tud reagálni a bejelentésre, ha erről faxot kap, akkor 24-48 órán belül helyszíni szemlét tart. A KÖH szakértői előző nap csak annyit állapítottak meg, hogy abban az időben, amikor a helyszínen voltak, életveszély elhárítási munka folyt. Ma ismét kimennek a helyszínre. reméélhetőleg nem csak azt állapítják meg, hogy éppen életveszély elhárítási munka folyik, hanem azt is, hogy közben két napon át nem az folyt.

Az Óvás! nemzetközi sajtótájékoztatót tartott a Budapestre akkreditált külföldi tudósítóknak. Ezen az alábbi javaslatokat tették:

  1. AKÖH azonnal részesítse egyedi ideiglenes műemléki védelemben az épületet, mert akkor minden hatósági jogkör kizárólag őt illeti.

  2. A XIII. kerület azonnal ellenőrizze, hogy az általa kiadott (szabálytalan) bontási engedélyben szereplő munkák folynak-e, azokat folyamatosan ellenőrizze és dokumentálja, az ellenőrzésbe vonja be KÖH-t, amit az építési törvény előír.

  3. A KÖH szólítsa fel a VI. és VII. kerületi önkormányzatokat, hogy adják meg az éületállományukra vonatkozó adatokat: tulajdonjog, bontási és építési tervek, használati viszonyok, épület állapota, szerződések, telekkönyvi terhelések stb.

  4. A kulturális miniszter azonnal hirdese ki a már elkészült, de életbe nem léptetett kezelési tervt, amely a Világörökség területére vonatkozóan felülírja a kerületi szabályozási terveket. A kerületi szabályozási tervekbe ennek megfelelően építsék be a - nemzetközi megállapodás alapján kötelező - kezelési terv útmutatásait.

  5. Lamperth Mónika belügyminiszter asszony válasz nélkül hagyta a főpolgármester hozzá intézett levelét, az Óvás! sürgeti a válasz megszületését.

  6. A kulturális miniszter egy hete egyeztetést kezdeményezett a két kerület polgármesterével a kulturális örökséget megkímélő várospolitikáról. Az Óvás! kéri ennek az eddig eredménytelen megbeszélésnek a folytatását, az Óvás! kidolgozott egy finanszírozási koncepciót, amelyet a megbeszélések napirendjére lehet tűzni.

  7. Végül ismertetésre került a negyedben veszélyeztetett épületek jegyzéke. A sajtótájékoztatón Ikvai Szabó Imre, kulturális ügyekért felelős főpolgármesterhelyettes ismertette a főpolgármester aznapi döntését. Eszerint az új építési törvény lehetőséget nyújt arra, hogy a főváros meghatározott területeken változtatási tilalmat rendeljen el, ami nem jár kártérítési kötelezettséggel. Amennyiben a változtatási tilalom miatt egy beruházó elesik a vélt haszontól, azt az önkormányzattól vagy a fővárostól a törvény szerint nem perelheti. A változtatási tilalom előkészítését a főpolgármester döntése a főépítészi iroda hatáskörébe utalja. A változtatási tilalmat a kerületi szabályozási tervekbe be kell építeni.

A sajtótájékoztatót követően terjedt el a hír (amelyet én még két napja mint elképzelhetetlent cáfoltam, hogy biztos a Király-udvarról van szó), hogy az ingatlanpiacon megjelent a Király-Residence, ahol -a Király 40 helyén épülőházban - luxuslakásokat lehet lekötni 600 000 ft/m2 áron. Ez azért is érdekes, mert a polgármester úr (kőmorzsoló) és az alpolgármester úr nyilatkozatai szerint ők még egyáltalán nem tudják, milyen ház fog épülni (a műszaki osztályon már megtekinthető egy nem végleges terv), vagyis valaki még őket is kijátszotta. Vagy nem mondanak igazat.

A terjengő rémhírekkel szemben a ház 1844-es tervét Hild József írta alá (ettől még tervezhette valaki az irodájában, ez máig minden építészirodában így működik, de a főnök írja alá tervet), az eredetileg is földszint plusz három szintesnek épült, csak a homlokzatán történt jelentősebb, a szerkezetet nem érintő átalakítás. Hild nem használt gyengébb követ (nem égettek számára külön gyengébb téglát), mint mások. Hogy a fedélszék faanyagát megtámadta volna a könnyező házigomba, ez tegnapelőtt hangzott el először, a fedélszék teljes eltávolítása után, de semmiről sem hoztak nyilvánosságra szakértői véleményt, csak laikus hivatalnokok nyilatkoztak.


Gerle János

Képgaléria a bontásról az Indymedia cikkében
Cikk a Király Bálról és Lili elhurcolásáról az Indymedián

Az Élőlánc Magyarországért nem mindenben ért egyet az Indymedia cikkeinek tartalmával, és szabadszájú stílusával, de a naprakész tájékozódás érdekében ajánlja az Indymedia.hu honlap rendszeres olvasását.


2006. március 3.

Kedves Támogatónk!
Mivel a jog eszközeivel nem sikerült megállítanunk a Király u. 40. számú ház bontását, ezért tiltakozó és akadályozó demonstrációt szervezünk szombat reggel 7 órára a ház elé. Nagyon fontos, hogy minél többen adjunk hangot tiltakozásunknak, ezért kérjük, hogy a korai és kényelmetlen időpont ellenére vegyen részt a megmozdulásunkon! Félő, hogy ha ezt a csatát elveszítjük, nem marad esélyünk a műemlékek védelméért folytatott háború megnyerésére.
Megjelenésére feltétlenül számítunk! Kérjük, terjessze felhívásunkat!
Óvás! Egyesület


2006. március 5.

Tegnap estére tisztázódott, a Király utca 40. további sorsa.
Március 3-án az Info rádiónak nyilatkozott Verók István VI. kerületi polgármester, bejelentette, hogy a házat le fogják bontani. A március 4-i nyilatkozatokból pedig pontosan kirajzolódott, hogy ehhez hogyan teremtik meg (teremtették meg) a jogi alapot.
A teljes cikk itt olvasható.

 


LEGFRISSEBB

2006. március 7.

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal közleményt adott ki a védett műemléki környezetben álló Király utcai ház bontásával kapcsolatban. Ennek lényege, hogy a műemléki környezetbe tartozó, Király u. 40. alatti ún. Hild-épület bontásához nem járul hozzá. Egyúttal felajánlja szakmai közreműködését ahhoz, hogy az önkormányzati célok megvalósulása a megtartott épület minőségi helyreállításával lehetővé váljék. Döntésében a Hivatalt az értékes épület sorsáért érzett felelősségen túl az az elkötelezettség is motiválja, amelyet az elmúlt három évben a széles nyilvánosság is megismerhetett: a volt pesti zsidónegyed, a Belső-Erzsébetváros és az Andrássy-úti világörökségi helyszín területi védelmével, ezen túlmenően a belső kerületekben mintegy 80 kvalitásos épület műemlékké nyilvánításával a Hivatal a főváros műtörténeti és történeti értékű építészeti kultúrájának megőrzéséért dolgozik.
A közlemény olvasható itt.

A TÖRTÉNET ELEJÉRE
Olvasnivalók még a témában:
Somlyódy Nóra: Épül a régi pesti zsidónegyed (Építészfórum, 2005. május )

ály utca 40

 

Képtár térkép

Joomla! Template by Red Evolution - Joomla Web Design