Letöltések

AZ ÖKOPÁRT

alapítva: 2005-ben
„Te magad légy a változás,
amelyet látni szeretnél!”

Hitvallásunk, az Élőlánc Credo


Földbirtok-politika:
Kié legyen a föld?

-----------------
Miért akarjuk megmenteni Kishantost?

>>> épített környezetünkért Állásfoglalások A Hajógyári szigetért
A Hajógyári szigetért
2006. június 13. kedd, 17:40
Share/Save/Bookmark
Június 15-én, csütörtökön az Óbuda-békásmegyeri Önkormányzat Képviselőtestülete rendkívüli ülésen tárgyalja az Óbudai (Hajógyári) sziget beépítésének ügyét. Az Élőlánc Magyarországért és több civil szervezet levélben kéri a Képviselőtestületet, hogy a tervezetet jelen formájában ne fogadja el, dolgoztassa át.


Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete részére

 

 

Tárgy: Hajógyári sziget KSZT civil vélemény

 

Tisztelt Képviselő Asszonyok!

Tisztelt Képviselő Urak!

 

Az Óbudai (Hajógyári) sziget a főváros egyik kiemelt jelentőségű, stratégiai fontosságú zöldterülete. Itt található Budapest harmadik legnagyobb parkja. Déli részén, a volt Hajógyári területen Európában egyedülálló kulturális kincset rejt a föld mélye: az egykori római provincia, Pannonia Inferior központja, a Hadrianus palota és védműveinek romjait. E kulturális örökség értékét növeli, hogy Európában (feltehetőleg) példa nélküli módon a régészeti emlékek többsége felett nem találhatók épületek.

A Hajógyári Sziget Vagyonkezelő Kft. 2003-mas (törvényellenes) privatizációja nyomán a volt hajógyári terület magánkézbe került, melyen a főváros egyik legnagyobb ívű ingatlanfejlesztési projektje van előkészületben. Az Önök elé kerülő Kerületi Szabályozási Terv (KSZT) ennek kereteit szabja meg: csaknem 350 ezer m2 szintterületű beépítést engedélyezne. A terv az elmúlt közel 3 év során jelentős átalakuláson ment át, finomodott. Előnyöket is hozhat Óbuda számára, ugyanakkor még mai állapotában is jelentős többletterhelést hozna létre a környező, már így is túlterhelt utakon (pl. Árpád híd, Szentendrei út), veszélyeztetheti a közpark használatát, jelentős mennyiségű fa elpusztításával, a zöldterület minőségének csökkenésével jár, növelheti a Római Part árvízi veszélyeztetettségét, illetve megkérdőjelezi a római kori örökség megőrzésének lehetőségét.

Szervezeteink áttekintették a KSZT-tervezetet, a rendelkezésre álló megalapozó tanulmányokat, illetve a KSZT-hez készült Stratégiai Környezeti Vizsgálatot (SKV), mely Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának megrendelésére készült el, a Védegylet és a Levegő Munkacsoport nyomására. Úgy ítéljük meg, hogy az elkészült SKV korrekt elemzés, a rendelkezésre álló időhöz mérten jó áttekintést ad a legfontosabb összefüggésekről. Nem haladhatta meg azonban az idő- és információhiányból adódó korlátokat. A hiányzó vizsgálatok miatt a legtöbb ponton csak a meglévő anyagok másodelemzésére támaszkodhat. Olyan esetekben, amikor az alapadatok megkérdőjelezhetőek, új vizsgálatok elvégzése nélkül nem lehet megalapozott következtetéseket levonni. Különösen így van ez a legfontosabbak közé tartozó közlekedési, árvízvédelmi problémák esetén.

A tanulmány komoly érdemének tekintjük, hogy lényegében az összes fontos hatótényezőt vizsgálja. Ugyanakkor az összegzésül megjelenő pontozásos tábla nem megfelelő alap a döntéshozáshoz. Megmutat bizonyos irányokat, azonban az adathiány miatt sok kardinális kérdésben a szerzők szubjektív véleményét tükrözi. A táblázat és az alátámasztó szöveg is több helyen kijelenti, hogy a hatás egyelőre “nem becsülhető”, ennek ellenére a szakértők mégis pontszámot adnak az adott értékelési kritériumra. Így a végeredményül előálló táblázatban a különböző megbízhatósági szintű szakértői becslések alapján szerepelnek a pontszámok. A megbízható végeredményhez szükség lenne a hiányzó vizsgálatok elvégzésére. A pontozás alapján nem jelenthetjük ki tehát, hogy a beruházás “közömbös” a III. kerület lakói szempontjából. Míg szervezeteink Előzetes állásfoglalásában úgy ítéltük meg, hogy a beruházás inkább káros lesz az óbudaiak számára, az SKV készítői semlegesre hozzák ki a végeredményt. Adatok híján a hatások megítélése végnélküli szakmai vitába fulladhat, mely nem nélkülözné a szubjektív vélekedések meddő összecsapását.

A KSZT-ről való döntés joga a III. kerületi Önkormányzat képviselőtestületének kezében van. Tagadhatatlan, hogy a beruházás jelentős hatást fog kifejteni Óbuda életére. E hatások nagyságrendjét és irányát nagymértékben meghatározza a jóváhagyandó KSZT. A szabályozás több évtizedre meghatározza a Sziget sorsát, ezért különös óvatosággal kell eljárni a döntés meghozatalánál.

 

Tekintve, hogy a megalapozó vizsgálatok jelentős mennyiségű bizonytalanságot tartalmaznak, az Önkormányzat előtt a következő lehetőségek állanak:

 

 

A) Az elővigyázatosság EU-s és hazai jogrendben is elfogadott elve alapján, a negatív környezeti hatások kiküszöbölése érdekében a szabályozásban megadott kereteket szűkíti, olyan korlátozásokat tesz, mely a valószínűsíthető környezeti problémákat elfogadható szintűre csökkenti. A KSZT módosítására vonatkozó konkrét ajánlásainkat mellékelt Állásfoglalásunk “Javaslatok” részben fogalmaztuk meg. Álláspontunk szerint ezek beépítése esetén a Terv elfogadható kompromisszumot tükrözne a magánérdek és a közérdek érvényesítése között. Legfontosabb javaslataink:

   

 • a beépítés mértékének csökkentése: a szintterületi kedvezmény törlése, a nagyszigeti szintterületi mutató, illetve maximális beépítési mérték csökkentése;
 •  

   

 • a közlekedési kapacitásfejlesztések egy részének elhagyása – a fejlesztési terület megközelítése a megépítendő alagúton, a bejárati hídon, illetve a K-hídon (esetleges felújítás után) a hidak jelenlegi kapacitása mellett is megoldható lenne;
 •  

   

 • A terepszint alatti beépítési lehetőség csökkentése, melyet össze kell kapcsolni olyan rendelkezésekkel, melyek a fejlesztési területen a zöldterületek minőségének romlását nem engedik meg (pl. kivágandó fák számának csökkentése, fapótlás megoldása a fejlesztési területen);
 •  

   

 • a római örökség megőrzését lehetővé tévő rendelkezések beépítése a KSZT-be;
 •  

   

 • a KSZT jóváhagyását előzze meg az árvízvédelmi hatások modellezésére irányuló vizsgálat lefolytatása.
 •  

B) A rendelkezésre álló információk alapján a Képviselőtestület népszavazást kezdeményez a beruházás jellegéről, a KSZT kulcsfontosságú elemeiről. Kétségkívül, az érintettek véleményét legjobban így lehet becsatornázni a döntésbe. Az ügy horderejét tekintve politikai szempontból is indokolt lenne a referendum kiírása.

C) További szakértői vizsgálatokat rendel meg, melyek alapján a hatások becslésének bizonytalanságai elfogadható szintűre csökkenthetők és ennek alapján hoz döntést a KSZT-ről. Időigényes és költséges folyamat.

D) Eltekint a megfogalmazott aggályoktól, politikai döntést hoz, hogy a KSZT-t jelen formájában fogadja el. Ezt rendkívül rossz megoldásnak tartanánk, mely megkérdőjelezi az egyeztetési folyamat komolyságát és további tiltakozásokat válthat ki.

 

Tarlós István Polgármester Úr, a Képviselőtestület frakcióvezetői, a Védegylet és a Levegő Munkacsoport hivatalos képviselői 2006. június 12-én egyeztetést tartottak. Ezen megállapodás született, miszerint a KSZT tartalmáról a civilek és az Önkormányzat részvételével 2006. június 15 és 30-a között újabb egyeztetést kezdeményez az Önkormányzat a befektetővel. E folyamat, illetve fenti álláspontunk tekintetében

 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának Képviselőtestülete részére javasoljuk, hogy 2006. június 15-i ülésén az Óbudai (Hajógyári) Sziget KSZT tervezetét ne hagyja jóvá, kezdeményezze annak további átdolgozását a fenti javaslatokra is tekintettel.

 

 

Budapest, 2006. június 13.

 

Tisztelettel:

 

Lukács András, elnök, Levegő Munkacsoport

Richvalski Tibor, elnök, S.O.S. Békásmegyerért Egyesület

Kozma János, elnök, Óbudáért-Békásmegyerért Egyesület

Köteles László, elnök, Rodata SE

Hegedűs Gáspár, elnök, Szigetvédők Egyesület

Kajner Péter, elnökségi tag, Élőlánc Magyarországért

További információ:

Lukács András - tel./fax: 411-0509

Kajner Péter - Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezd a Javascript használatát, hogy megtekinthesd. - tel./ fax: 215-7121


 

Képtár térkép

Joomla! Template by Red Evolution - Joomla Web Design