Letöltések

AZ ÖKOPÁRT

alapítva: 2005-ben
„Te magad légy a változás,
amelyet látni szeretnél!”

Hitvallásunk, az Élőlánc Credo


Földbirtok-politika:
Kié legyen a föld?

-----------------
Miért akarjuk megmenteni Kishantost?

>>> az egészségügyért Publikáció "Bábu vagy…?"
"Bábu vagy…?"
2008. január 09. szerda, 22:51
Share/Save/Bookmark
Az egészségbiztosítási törvényről tartott parlamenti szavazás súlyos aggályokat vetett fel az országgyűlési frakciók működésmódjával kapcsolatban. Aggályokat, amelyek nem először merültek fel azzal a rejtélyes módszerrel kapcsolatban, amellyel időnként gombnyomogató automatákká alázzák országgyűlési képviselőinket.

Sajátos, hogy képviselőink között és miközöttünk, választópolgárok között nincs jogilag számon kérhető szerződés, hiszen a képviselők ígéreteit és a pártok választási programját, sajnos, nem tekintjük ilyennek. Annál keményebb kötelmek fűzik a honatyákat pártjukhoz! Kötelmek, amelyek áttételt iktatnak a választópolgárok akarata és a törvényalkotás közé: a bármikor előírható szavazási vasfegyelmet. E kötelmek tükrében egyszerűen vicces a képviselők jogállásáról szóló törvény, amely szerint az országgyűlési képviselő mandátuma "szabad". Hogyan lenne szabad a mandátum, ha a képviselő csak a képviselőcsoport támogatásával és a frakcióigazgató útján adhat be "önálló" képviselői indítványt? Ha a törvényjavaslatot előkészítő munkacsoport tagjait a frakcióelnökség kéri fel, és annak vezetője csak a megfelelő országgyűlési bizottság legmagasabb rangú, a párthoz tartozó politikusa lehet? Hogyan lenne szabad a mandátum és önálló a képviselő, ha a munkacsoportétól eltérő álláspontot a frakció tagja csak akkor képviselhet, ha a munkacsoport döntését a frakció felülvizsgálja és megváltoztatja? (Ha tehát az ismét testületi állásponttá válik…) Ráadásul a munkacsoport munkájában tanácskozási joggal részt vehet mindenki, akitől valami is függ a pártban: bármikor ott lehetnek a frakció elnökségének tagjai, a párt országos elnökségének tagjai, ügyvivői, választmányának elnöke, elnökhelyettesei – a munkacsoportot tehát mindvégig befolyásolhatják a párt hatalmi tényezői. Nem csoda, ha az így dolgozó képviselő nem a saját meggyőződését és nem választóinak akaratát, hanem a pártvezetés álláspontját és elvárását képviseli.

A fentiek alapján felvetődik a gyanú, hogy a frakciószabályok több tekintetben törvénytelenek és alkotmányellenesek. A gyanút fokozza, hogy nem nyilvánosak.

A tisztázáshoz fontos, hogy mindegyik párt frakciószabályzata legyen hozzáférhető. A demokráciát veszélyeztető túlzásaik ellen ugyanis csak a közvélemény és az Alkotmánybíróság veheti fel a harcot; mert az ügyészség ebben nem illetékes. (Más kérdés, hogy a képviselők "megdolgozásának" kivizsgálásában az ügyészségre nagyon is szükség volna. Jó lenne tudni például, hogy az egészségpénztárakról szóló törvény tavaly december 17-i szavazása előtt a képviselők némelyike irányában kifejtett "meggyőző tevékenység" – amelyről a média is beszámolt – kimerítette-e a befolyással való üzérkedés fogalmát.)

Tarthatatlan, hogy miközben politikai kultúránk egyik alapköve a kollektív bűnösség tézise elleni küzdelem, pártjaink minden egyéni véleményt bedaráló kollektívákba kényszerítik parlamenti képviselőinket, a népfelség legfőbb letéteményeseit. Ezáltal közülük jó néhányan rendre abba a megalázó helyzetbe kerülnek, hogy nyilvánosan és magánbeszélgetésekben megfogalmazott álláspontjukat meghazudtolva kell szavazniuk.

Elengedhetetlen az általunk nagyrészt közpénzekből fenntartott pártok és az általunk megválasztott országgyűlési képviselők közötti megállapodások nyilvánosságra hozása, megvizsgálása és a képviselők szavazási szabadságát korlátozó kitételek érvénytelenítése. Felmérések szerint ugyanis az Országgyűlés az elmúlt években a legalacsonyabb presztízsű testületek egyikévé vált: ideje, hogy visszaadjuk a méltóságát. Ehhez az kell, hogy a választópolgárok a parlamentben ne csupán a pártok torzsalkodásainak porondját, hanem 386 képviselő érdemi munkájának fórumát lássák.


Pákozdi Imre cikke a Magyar Hírlapban
 

Képtár térkép

Joomla! Template by Red Evolution - Joomla Web Design