Letöltések

AZ ÖKOPÁRT

alapítva: 2005-ben
„Te magad légy a változás,
amelyet látni szeretnél!”

Hitvallásunk, az Élőlánc Credo


Földbirtok-politika:
Kié legyen a föld?

-----------------
Miért akarjuk megmenteni Kishantost?

>>> az egészségügyért Állásfoglalások Az Országos Civil Fórum egészségpolitikai állásfoglalása
Az Országos Civil Fórum egészségpolitikai állásfoglalása
2007. április 05. csütörtök, 10:21
Share/Save/Bookmark
A hamis doktrínák és homályos indítékok alapján, puccsszerűen, az érintettek tiltakozása ellenére kierőszakolt törvények súlyos károkat okoznak a betegellátásban, és csak a reformtörekvések lejáratására alkalmasak. Tiltakozunk a reform címén és reform helyett zajló drasztikus forráskivonás ellen!

 

Az április 1-jei "Élőlánc a kórházakért" demonstráción is
bemutatott állásfoglalás.
 

Az államháztartás súlyos helyzetéből nem a humán értékek rombolása a kiút. A kormány egészségpolitikája a betegellátás piacosítását készíti elő, ami a társadalom végzetes kettészakadáshoz, szegény és gazdag betegellátás kialakulásához vezet. Ez sérti a társadalmi igazságosságot, és rontja a szociálisan hátrányos helyzetben lévő betegek gyógyulási esélyét.

Ezért az Országos Civil Fórum követeli a kormány intézkedéseinek visszavonását, és azonnali, széleskörű társadalmi egyeztetést kezdeményez az alábbi elvek alapján:

A forráskivonást meg kell állítani, a gyógyító-megelőző ágazat költségvetési részesedését – az európai átlaghoz közelítve – növelni kell. Javasoljuk, hogy az egészségre káros termékek fogyasztási adóját a közvetlenül a gyógyítás-megelőzés forrásainak növelésére fordítsák.

A több-biztosítós rendszer bevezetése elfogadhatatlan. Akik a biztosítási rendszert üzleti alapokra helyeznék, szétverik az egységes, nemzeti kockázat-közösségen alapuló, kötelező, általános társadalombiztosítást. Nemzetközi tapasztalatok bizonyítják, hogy a versengő üzleti biztosítók megjelenése megdrágítja az egészségügyi szolgáltatásokat. A magán-biztosítók visszaélhetnek a betegek valamint a szolgáltatásra kötelezett állam kiszolgáltatottságával, nyereségüket gyakran a szolgáltatások korlátozása vagy költségeik áthárítása révén biztosítják. A minden biztosítottat megillető szolgáltatásokon túlmenő igények fedezetéül javasoljuk a kiegészítő biztosítás rendszerét (az OEP keretein belül illetve önkéntes betegpénztáraknál).

Szükség van forrásbevonásra valamint a költséghatékonyság javítására, de a nemzetközi tapasztalatok ismeretében tagadjuk, hogy ezt a célt a magánbiztosítók és magánbefektetők megjelenése jól szolgálná. A rövidtávú forrásbevonás árát később drágán kellene megfizetnünk. Nem értünk egyet azokkal a törekvésekkel, amelyek akár a szolgáltatás, akár a biztosítás területén privatizáció, liberalizáció és egyéb címeken tesznek jövedelmezővé egyes gyógyító ágazatokat, technológiákat, eltorzítva ezzel a betegellátást, profitot termelve a közpénzekből. Hosszabb távon az un. public-private-partnership típusú forrásbevonás is közpénzeket von el a betegellátástól.

A területi egyenlőtlenségeket csökkenteni, a betegellátás kórház-központúságát mérsékelni kell. A fekvőbeteg-ellátás kapacitásának korlátozása azonban csakis nyilvánosan zajló szakmai egyeztetések nyomán, és kizárólag a járóbeteg ellátás és a mentőszolgálat egyidejű fejlesztésével fogadható el. Ennek jelenleg éppen az ellenkezője történik. Ttiltakozunk a háziorvosok egzisztenciális ellehetetlenítése ellen! Javasoljuk, hogy ha egészségügyi ingatlanok kerülnének eladásra, a bevételt a tulajdonos kizárólag az adott régión belüli járóbeteg ellátás fejlesztésére fordíthassa. Ne az ingatlan értékesítéséből remélt haszon szerint döntsenek a kórházak sorsáról!

A betegellátás szükséges szakmai protokolljainak kidolgozása nem az üzleti biztosítók, hanem az autonóm szakmai kollégiumok és az egészségügyi kormányzat dolga. A gyógyító tevékenység minőségének szigorú ellenőrzéséhez pedig az ÁNTSZ megerősítését tartjuk indokoltnak. Tiltakozunk az egészségügy dolgozóinak lejáratása ellen: a beteg ember bizalma gyógyítói iránt a gyógyulás elengedhetetlen feltétele.

Támogatjuk az önfoglalkoztató és a non-profit vállalkozási formák erősítését. Törvényben kívánjuk rendezni az orvosok, gyógyszerészek jogállását. A járóbeteg ellátásban támogatjuk a praxisközösségek kialakítását. A gyógyító szakmák felelősségének és autonómiájának megerősítése érdekében ragaszkodunk a kötelező kamarai tagság visszaállításához.

A paraszolvencia káros jelenségének megszüntetéséhez elengedhetetlen, hogy az egészségügy dolgozóinak fizetését az európai jövedelemarányokhoz igazítsák.

Az igényeknek megfelelő számú orvos-, fogorvos- és gyógyszerész képzése az állam feladata. Az állami költségvetés biztosítsa az egészségügyi oktató intézmények finanszírozását.

A gyógyszerforgalmazásban a szolgáltatók korlátozott versenyét támogatjuk, de a versenyt nem a gyógyszertár és a benzinkút között képzeljük el. A gyógyszerforgalmazáshoz gyógyszerészre van szükség! Alapelvként jónak tartjuk a hatóanyag szerinti gyógyszerrendelést. Korlátozni kell a gyógyászati termékek egyre gátlástalanabb reklámját és promócióját.

Végül: a társadalom egészségi állapotának javítása érdekében az egészségvédelem, a megelőzés terén volna a legtöbb tennivaló. A gyógyítási költségek megállíthatatlan növekedésének is ebben látjuk a leghatásosabb ellenszerét. Az állam – alkotmányos kötelezettségének megfelelően – vállaljon nagyobb szerepet az egészséges életmód, a tömegsport, a fogyasztóvédelem, a környezet- és munkavédelem támogatásában és fejlesztésében.

 

Országos Civil Fórum

Az állásfoglalás letölthető itt
Tovább az Országos Civil Fórum honlapjára
Ide írhat az Országos Civil Fórumnak
 

Képtár térkép

Joomla! Template by Red Evolution - Joomla Web Design